In English

Pålsjö krigskyrkogård

Bakgrund

Commonwealth krigsgravar

Tyska krigsgravar

Andra gravstenar

Kullabygdens släktforskare


Webmaster
Copyright © 2010,
Carin Olofsson

Senast uppdaterad:
3 april 2010
 

Annelöv, tisdag 24 augusti 1943

Vid halv tretiden på natten störtade ett brinnande bombplan ett tiotal meter från gården Annelöv nr 1, vid Saxtorp utanför Landskrona. Alla fönsterrutorna i gården sprängdes vid nedslaget, och det var ett under att inte gården strök med. Ägaren till gården, Frida Svensson, var överlycklig över att hon kommit undan så lindrigt. Planet störtade med ett dån, som hon aldrig tidigare hört maken till. Detta öronbedövande dån var dock litet i jämförelse med det, som följde direkt efter, vid nästa explosion. Fönstren klirrade och möbler och husgeråd flyttade på sig inne i lägenheten, där det blev lika ljust, som mitt på dagen. När den första förskräckelsen lagt sig skyndade hon ut till ladugården för att försöka rädda ut kreaturen ur ladugården.

Vid haveriet var det först planets högra vinge som tog mark, vilket medförde, att det uppstod en djup fåra i betfältet, där sockerbetorna mejades ner på flera kvadratmeter. Omedelbart efter att planet kom in på klöverfältet slog det runt, och smulades sönder totalt.

Två av flygarna hoppade ut med fallskärm och räddade sig. Flygarna sade att deras plan hade träffats under bombfällning över Tyskland, och att de då försökte nödlanda i Sverige. Den förste av flygarna hade påträffats i Henkelstorp och han hade vid fallskärmshoppet hamnat på ett tak, varvid han skadade vänstra knäet. Den andre besättningsmannen hade tagits omhand ett par kilometer från flygplanets nedslagsplats. Enligt uppgift var den sistnämnde flygaren planets befälhavare, och han berättade att sex av de sju besättningsmännen har försökt rädda sig genom fallskärmshopp, medan den sjunde, som blivit svårt skadad innan kraschen, fallit av planet på tyskt område. Han sa också att ingen person fanns ombord, då planet störtade.

Detta stämde dock inte helt. Vakterna på platsen, liksom ortsbefolkningen, var övertygade om att någon person funnits ombord vid kraschen. Anledningen till detta var den ohyggliga lukt, som uppstod, när maskinen brann upp. Enligt Landskrona–Posten hittade man under uppröjningsarbetet förbrända delar av ett lik. Det var den besättningsmedlem som senare begravdes på Pålsjö kyrkogård (Sergeant Charles Ernest Crampton, RAF). Man förmodar att han fastnat under fallskärmshoppet och dödats när planet tog mark.

Polismannen Eric Christensson från Dösjöbro, meddelade att ett par burar med instängda duvor kastats fem meter från flygkroppen, där de förkolnade resterna av djuren återfanns. Runt om på platsen hade band till de många kulsprutorna spritts och souvenirsamlarna fanns naturligtvis på plats.


En bild av flygplansresterna på klöverfältet vid Annelöv. T. h. Ses de förkolnade resterna av huvuddelen av det engelska bombplanet och t. v. Det relativt oskadade stjärtpartiet av flygplanet. Man kan se, hur den växande klöver avsvetts, när den brinnande bensinen flöt över olycksplatsen.upp