In English

Pålsjö krigskyrkogård

Bakgrund

Commonwealth krigsgravar

Tyska krigsgravar

Andra gravstenar

Kullabygdens släktforskare


Webmaster
Copyright © 2008,
Carin Olofsson

Senast uppdaterad:
3 april 2010

 

Pålsjö krigskyrkogård

På Pålsjö kyrkogård i Helsingborg (ingång vid korsningen Ringstorpsvägen/Kullavägen–Christer Boijes väg) finns en av ett fåtal krigskyrkogårdar i Sverige. Där ligger ett antal utländska flygare från andra världskriget begravda. Här hittar du bilder och texter på gravstenarna.

Den 21 oktober 2003 visades ett inslag om Pålsjö krigskyrkogård i programmet Din släktsaga på SVT, vilket var anledningen till att jag började intressera mig för den.

Den 4 november 2003 skrev Helsingborgs Dagblad om Pålsjö krigskyrkogård och den här hemsidan. Artikeln hittar du här.

Om du har information om någon eller några av personerna som ligger begravda här, skriv gärna till mig och berätta.

Krigsgravar


Commonwealth krigsgravar:

Sverige under de båda världskrigen

SVERIGE UNDER DE BÅDA VÄRLDSKRIGEN

Sveriges neutralitet respekterades under de båda världskrigen,
men det finns ändå Samväldes-gravar i Sverige från båda krigen.

1914–1918

De 73 offer som ligger begravda på fyra begravningsplatser och
kyrkogårdar är nästan alla sjömän som spolades iland på den
södra delen av västkusten. De allra flesta av dessa omkom vid
”Slaget vid Jylland” där den brittiska hemmaflottan och tyska
flottan utkämpade 1:a världskrigets största sjöslag. Slaget ägde
rum vid den västra infarten till Skagerrack och är i Sverige känt
under namnet ”Nordsjöslaget”.

1939–1945

Inte mindre än 113 av de 121 offren (i Sverige) från 2:a
världskriget var flygare som störtade över Sverige och
omgivande vatten under flyganfall mot de tyskockuperade
områdena i Norge, Danmark och Finland. De ligger begravda på
9 begravningsplatser och kyrkogårdar i södra delen av landet.

PÅLSJÖ KYRKOGÅRD – HELSINGBORG

Alla som ligger begravda på det brittiska samväldets krigsgravfält
här är flygare. 36 av dessa är britter, 9 kanadensare, 2 australiensare och 1 sydafrikan.

DENNA GRAVPLATS
ANLADES OCH UNDERHÅLLS AV DET
BRITTISKA SAMVÄLDETS KRIGSGRAVTJÄNST


Tyska krigsgravar:
Deutsche Kriegsgräber:

Minnesplatta

Minnesplatta

ALS OPFER DES
ERSTEN UND ZWEITEN
WELTKRIEGES
RUHEN HIER 93
DEUTSCHE SOLDATEN
SOM OFFER FÖR
FÖRSTA OCH ANDRA
VÄRLDSKRIGET
VILAR HÄR 93
TYSKA SOLDATER