In English

Mitt släktträd

Mitt släktträd gjort med GenDesigner

Min antavla

Gravstenar

Släkt-tafla öfver några kattarpssläkter

Kullabygdens släktforskare

Kullens hembygdsförening

Himmelstorpsgården

Hustoftagården

Svensk-engelsk ordlista

Länkar


Carins webbsida

Webmaster
Copyright © 2009,
Carin Olofsson

Senast uppdaterad:
5 april 2009
 

Translation

Since the information is in Swedish only, I have translated some of the words into English.

If you find any Swedish words on the genealogy pages that are not listed below, please contact me.
However, there are too much Swedish text on the genealogical table for me to translate all of it. If you find some specific information of interest to you, please contact me and I will translate it for you.

SwedishEnglish
adjunkt
antavla
arbetskarl
arrendator
av
barn
begravd
bläckslagare / bleckslagare
borgare
borgmästare
bruksarbetare
bruksinspektor
bryggare
bröstsjukdom
båtbyggare
drejare
drunkning
dräng
död
döpt
efternamnsindex
efternamnslista
extratrumpetare
fallandesjuka
far
farfar (ff)
farmor (fm)
feber
fiskardräng
flyttade
fogdetjänare
fotograf
från
född
före
föregående indexsida
garverifaktor
genom
gift
gruvarbetare
gårdsskrivare
hammarsmed
hammarsmedsmästare
hemmansåbo
hemmansägare
handlare
husar
hushållerska
husman
husägare
i
inspektor
journalist
juris utriusque doktor
kakelugns- och krukmakarmästare
kakelugnsmakarlärling
kl. 11 om natten
knipsmed
kockmästare
kolhuggare
kommunalpolitiker
kopparslagare
koppor
korpral
kvarnägare
kvartermästare
kyrka
kyrkoherde
källarmästare
köksmästare
köpman
lantbrukare
lantråd
lunginflammation
lungsot / TBC
major
mamsell
maskinist
medicine doktor
mellan
mor
morfar (mf)
mormor (mm)
murare
möllare
nämndeman
nästa indexsida
obefordrad
och
omkring
patricier
personindex
piga
professor
präst
redaktör
riksdagsman
rotesoldat
rusthållare
ryttare
rådsförvant
rådsherre
rådskansler
räntmästare
sadelmakare
sjukdom
sjöman
skeppare
skollärare
skomakare
skräddare
skräddargesäll
skräddarmästare
slag
smed
smittsam
sockensmed
soldat
stadsmajor
stelkramp
sömmerska
TBC / lungsot
tegelslagare
till
tjänstedräng
torpare
trumpetare
tvinsot
utom äktenskap (barn)
vattensot / vattusot
väverska
åbo
åld. (ålder)
ålderdomsbräcklighet
ålderman
överförmyndare
överordnad indexsida
secondary-school teacher
genealogical table
worker
leaseholder / tenant (farmer)
of/from
child
buried
tin-smith
townsman / burgher
mayor
foundryman / millman
*
brewer
consumption / T.B.
boat builder
potter
drowning
farm-hand
dead
christened
surname index
surname list
*
falling sickness
father
grandfather (father's father)
grandmother (father's mother)
fever
”fisherman's hand” *
moved
*
photographer
from
born
before
previous index page
Tannery foreman
through / by
married
miner
*
hammersmith
”hammersmith master” *
”farmer” *
yeoman / freeholder / farmer
”tradesman” *
hussar
housekeeper
”home man” *
”house owner” *
in
manager
journalist
Doctor of Law (LL.D.)
master of tiled stove and pot making
apprentice of tiled stove making
11 o'clock at night
*
man (professional) master cook
”coal cutter” *
local politician
coppersmith
”pox” (smallpox / chicken-pox)
corporal
mill-owner
quartermaster
church
vicar
restaurant-keeper / restaurateur
chef
merchant
farmer
*
pneumonia
consumption / T.B.
major
Miss
engine-man
Doctor of Medicin
between
mother
grandfather (mother's father)
grandmother (mother's mother)
bricklayer / mason
miller
lay assessor
next index page
unpromoted
and
about/around
patrician
person index
maid
professor
clergyman / priest
editor
member of the (Swedish) Riksdag / member of parliament
squad soldier
*
rider / horseman
*
councillor
council chancellor
treasurer
saddler
disease
sailor
skipper
school teacher
shoemaker
tailor
journeyman tailor
master tailor
stroke
smith
infectious
”parish smith” *
soldier
*
tetanus / lockjaw
dressmaker
T.B. / consumption
brickmaker
to
*
crofter
trumpeter
consumption
illigitimate child
dropsy
weaver (woman)
farm tenant with fixity of tenure
age
infirmity / old age
alderman
chief guardian
top index page

* I do not know the (correct) translation. If you do, please let me know.