In English

Pålsjö krigskyrkogård

Bakgrund

Commonwealth krigsgravar

Tyska krigsgravar

Andra gravstenar

Kullabygdens släktforskare


Webmaster
Copyright © 2010,
Carin Olofsson

Senast uppdaterad:
3 april 2010
 

Falsterbo och Skanör, torsdag 15 februari 1945

Planet var på väg mot minläggning öster om Rügen. Det svenska luftvärnet öppnade eld vid niotiden på kvällen, och efter sex varningsskott sköts nitton skarpa skott, som träffade det brittiska planet. Från Falsterbo fyr kunde man se hur flygplanet slog i vattnet ungefär åtta km längre ut. Morgonen efter inleddes flygspaning från F10 men man kunde inte se några spår efter det störtade flygplanet. Kropparna efter de sju i besättningen hittades emellertid senare. Av dem begravdes tre i Helsingborg (Flight Sergeant Gordon John Lunney Barnes, RCAF, Flight Lieutenant Ross Conger Charlton, RCAF och Sergeant Wolodemir Fedorchuk, RCAF), en i Malmö, två i Danmark och en i England.