Kyrkoherde Johannes Sundius, Allerum

Johannes (Johan) Nicolaus Sundius föddes i Helsingborg den 3 mars 1699 och var kyrkoherde i Allerum och Fleninge från 1729 tills han avled i Allerum den 27 juni 1774. Han var gift två gånger; första gången med Catharina Dryselius och andra gången med Cecilia Blanxius. Det första äktenskapet var troligen barnlöst, men i det andra äktenskapet föddes nio barn:

Anna Beata, född 1742, död 1809
Johannes, född 1 mars 1744, död 19 januari 1792
Ivar, född 3 maj 1745, död som student
Brita Stina, född 28 januari 1747, död ogift
Mathias, född 16 februari 1748, död 1786, hospitalsförståndare i Malmö och stamfader för en ännu levande gren av släkten Sundius.
Helena Catharina, född 20 januari 1749, död 11 september 1798 (se nedan)
Eva Maria, född 1750, död 1801
Maria Christina
Christian, född 24 augusti 1754, död i London 1835

Johannes far hette också Johannes Sundius, och även han var kyrkoherde, men i Norra Åsum, Skepparslöv och Helsingborg. Sedermera blev han prost över Luggude härad. Han föddes den 3 mars 1662 i Sund i Östergötland och avled i Helsingborg den 15 januari 1701, där han ligger begraven i den inre sakristian. Hans porträtt är uppsatt där och under det står det: ”Magister Johan Sundius Pastor et Præpositus Helsingburgensis natus Anno 1662, denatus d. 15 jan. 1701.” Modern var Catharina Oelreich, född omkring 1660 och död efter 1718.

I Ernst Hilmers anteckningar i Kullabygdens släktforskares arkiv står följande om Johannes Sundius d.ä.:
”Sundius lämnade sitt hus i välstånd, efter bouppteckningen steg det till 800 Dlr smt, som svarar mot 4000 Rdr specie. Under kriget 1710 gick det mästa av denna egendom förlorat. Prostinnan bodde i Fjerrestad då danskarna föllo in i landet, där blev hon plundrad och till och med illa behandlad av danska strövande partier. Hennes vackra hus i staden, det hon borthyrt till tullinspektoren Appelberg, gjorde de till magasin och blev så illa medfaret att det i många år ej kunde bebos. Enkefru Sundius var annars ett kraftigt och äredrygt fruntimmer, samt hade flera processer.
Prosten Sundius omtalades av allmogen i Wälluf och Raus socknar såsom en klok man, den där kunde tillrättaskaffa vad bortstulet var. Han brukade själv Wällufs prästgård. En gång hände att vid prästgården bortkommo ett par oxar: gårdsdrängen letade efter dem i tvänne dagar, men förgäves; gick så till Hälsingborg och beklagade sig för sin husbonde, att de bästa oxarna voro bortstulna. Prosten svarade honom genast: ”vänta litet så skall jag strax säga dig var oxarna äro”; gick så in i sin bokkammare och efter en liten stund kom ut, sägandes till drängen: ”gack till den byn Hjortshög eller Frillestad, i den gården, hos den bonden, där finner du dem, de stå uti hans fähus. Drängen gjorde så och fann oxarna. En annan gång stals en kalf ur en liten hage vid prästgården. Förgäves efterspanades den. Drängen gick till prosten gör på samma sätt som förra gången, säger drängen: kalfven har en husman i det och det huset stulet, men han är redan slaktad; du ska emellertid gå dit och när du kommer in i stugan, står en kalfstek på kakelugnen, den tager hustrun och bär ut i ett annat rum så snart du hälsat på henne; vilket allt hände som prosten sagt. Man begriper lätt att allt detta var prostens egen tillställning, och att han bedt mannen taga in oxarna, samt skänkt husmannen kalven, sägandes dem huru de skulle förhålla sig.”

Åter till Johannes Sundius d.y. Hans andra hustrus, Cecilia Blanxius, mor var Helena Catharina Oelreich, som var gift med Ivar Blanxius. Helena Catharina var dotter till Johannes mors halvbror, Johan Oelreich, i dennes äktenskap med Lycka Rogge. Johannes var alltså kusin med sin svärmor.

Johannes hade också många släktband med familjen Palm(e), men även med familjen Sinius.

Modern, Catharina Oelreich, var i sitt första äktenskap gift med kyrkoherden i Norra Åsum, Johan Simonsøn Ingelotz, vars syster Margrete var gift med Johan Bertilsøn Aquilonius. Deras dotter Margareta var gift med Simon Palm och alltså mor till Rutger Palm.

Johannes var svåger dubbelt upp med Rutger Palm, genom att brodern Mathias Sundius var gift med Rutgers syster Inger Palm och systern Brita Sundius var gift med Rutgers bror Olof Palm. 1731 flyttade Rutger Palm till Johannes Sundius i Allerum, efter att året innan ha tvingats avbryta sina studier av ekonomiska skäl. I Allerum skulle han hjälpa till med att predika. Samtidigt fick han möjlighet att, med stöd av Johannes Sundius, fortsätta sina studier.

Dottern Helena Catharina gifte sig med Rutger Palms och Catharina Sinius son Erik. Från Helena Catharina och Eric härstammar hela den nu levande släkten Palme. Se även Olof Palmes släktskap med Eric Sinius.

Catharina Sinius var dotter till Catharina Maria Ingelotz och kyrkoherden i Brunnby, Eric Sinius. Modern var dotter till Catharina Oelreich och Johan Simonsøn Ingelotz, vilket innebär att hon alltså var Johannes halvsyster.

Dottern Maria Christina gifte sig med kyrkoherden Anders Forsell, och om deras son, kopparstickaren och professorn Christian Didrik Forssell, kan man läsa i Kullens hembygdsförenings årsskrift Kullabygd. I 1939 års utgåva finns en artikel om honom.

I Fleninge kyrka finns en minnestavla över Johannes Sundius. Den hänger precis till höger innanför dörren när man kommer in från vapenhuset.

Mer om Johannes Sundius kan man läsa i Kullens hembygdsförenings årsskrift Kullabygd. I 1953 års utgåva finns en artikel om honom.


Källor:
Lunds stifts herdaminnen
Kullabygdens släktforskares arkiv
Släkten Palme intill år 1815


Tillbaka