Hustoftagården
Släktgårdsbeskrivning
Familjen Andersson
Antavla för Anna Andersson
Kullens Hembygdsförenings diplom
Foton

Kullens Hembygdsförening

Himmelstorpsgården


Webmaster
Copyright © 2007,
Carin Olofsson

Senast uppdaterad:
30 april 2006
 

Hustoftagården byggnadsminnesförklarad

Den 7 juni 1979 skrev Kullens Hembygdsförening till Länsantikvarien vid Länsstyrelsen i Malmöhus län. Bland annat stod att läsa:

”Kullens Hembygdsförening anhåller härmed att den till föreningen av systrarna Anna och Maria Andersson skänkta fastigheten Hustofta 3:6 i Väsby socken, Höganäs kommun, måtte förklaras som byggnadsminne.”
Skrivelsen var undertecknad av föreningens dåvarande ordförande Tore Tengstrand och sekreterare Nils Gerward.

Åtskilligt arbete har under åren lagts ner för att få denna anhållan om byggnadsminne förverkligad. Kraven har efter hand skärpts och möjligheterna att få projekt byggnadsminneförklarade har minskat. Men den 30 september 2004 kom Länsstyrelsen med ett glädjande beslut:

”Länsstyrelsen beslutar om byggnadsminnesförklaring enligt 3 kap 1§ lagen om kulturminnen m.m. (1988:950) KML, av gården Hustofta 3:6 i Väsby socken, Höganäs kommun.”
Det var med stor glädje som kommittén för Hustoftagårdens bevarande tog emot beslutet. Fullt medvetna om vilka krav som ställs på oss inför framtiden.

Kommittén vill tacka alla som under årens lopp, på olika sätt, bidragit med arbete och tjänster för att få fram underlag till det glädjande beslutet.
Flera olika projekt har arbetat ambitiöst .

Ett särskilt tack till Åke Werdenfeldt, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Åkes gedigna arbete lade grunden till beslutet.

Inge Jolfson
Sekr.