Brunnby kyrka

Knud Rantzaus kistplåt

Knud Rantzaus kistplåt
Knud Rantzau föddes 1639 i Aasdal i Vendsyssel, och dog 1660 i Paris. Hans föräldrar var Frederik Rantzau och Ide Skeel. Vid en utvidgning av den norra korsarmen i Brunnby kyrka 1911 hittades en blykista, som var formad som en människokropp. Denna hade varit innesluten i en träkista, som hade förmultnat. Blykistan var av fransk typ, och eftersom Knud Rantzau dog i Frankrike hade det gjorts en kista till honom där, och i denna sändes han sedan hem till Sverige. På träkistan hade det suttit en kistplåt av mässing, med inskriptionen:

HER VNDER HVILER
ERLIG OC VELBYRDIGE NV SALIG
KNUD RANTZOV TIL AASDAL SOM VAR
ERLIG OC VELBYRDIG MAND SALIGE HER
FREDERICH RANTZOV TIL KRAPERVP OC FRV
IDE SKEEL TIL BOLLERVP DERIS SØN OC VAR
HAND FØD PAA SIN FEDERNEGAARD AASDAL VDI
VENDSYSEL ANNO 1639 DEN 2 FEBRUARY OC
HAVER GVD ALLERMEGTIGSTE EFTER SIN
GVDOMELIGE VILIE HANNEM IGIEN FRA DEN
NE ELENDIGE VERDEN VED ET CHRISTELIT
OC SALIGT ENDELIGT BORTKALDET VDI
PARIS VDI FRANCHRIGE ANNO 1660 DEN
VDI SIT ALDERS ANDET OC TIVEN
DE AAR GVD ALLERMEGTIGSTE GIFVE
HANNEM MED ALLE GVDS WDVALDE
EN GLAEDELIG OC FREFVLD OP
STANDELSE PAA DEN YDERSTE
DOMMEDAG


Örlogsskeppet Gustav Wasa, tidigare Carl Johan, från 1855

Kyrkskepp
Vid restaureringen 1935 saknades akterspegeln. En ny tillverkades av styrman Janne Jönsson i Nyhamnsläge, som var den som gjorde restaureringen. Han målade då på namnet ”Gustav Wasa”. Senare hittades den gamla akterspegeln, och på den står det ”Carl 1855 Johan”.


Kalkmålningar

I Brunnby kyrka finns en mängd kalkmålningar, som alla är väl värda att studeras. Här är ett fåtal exempel på vad som finns.

Kalkmålning

Kalkmålning

Kalkmålning

Kalkmålning

Kalkmålning


Predikstolen

Predikstol
Predikstolen är från 1623 och prydd med bilder på bl.a. de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Texten ovanför bilderna lyder ”Se Jeeg Udsender Eder som Faar mit iblant Ulffue. Varer Derfaare Snele som Slange oc Enfoldige som Duer. Mat. 10”. Under bilderna finns ett antal rektangulära fält, varav ett innehåller Christian IV:s namnchiffer. Dessa fält inramar en bibelvers på danska, som lyder ”Salig Aere De Som Høre Gudz Ord Oc Bevare det. Lvk: 11: 18.” På baldakinen står texten ”Folcket är Höö. Hööt torkas bort. Blomstret forwisnar men wår Guds Ord blifwer ewinnerlig. Esai: 40 Cap. V. 8”.


Madonnan från Arild

Madonnan
Madonnan från Arild är en skulptur gjord i ek. Skulpturen lär tidigare ha stått i Arilds kapell, bakom altaret. Några år före restaureringen av Brunnby kyrka 1911 fann man madonnan över valven i kyrkan. Troligtvis är skulpturen tillverkad i Nordtyskland i mitten av 1400–talet. När den återfanns i början av 1900–talet var skulpturen i så dåligt skick att den skickades på konservering och restaurering till Nordiska museet. Då hade Jesusbarnet fallit bort, och konsulinnan och konstnärinnan Gisela Trapp gjorde det Jesusbarn som nu vilar i Marias famn.


Stolar

Stolar
De vackert målade stolarna är försedda med bilder från bibliska berättelser.

Stolar
På baksidan av stolarna står varifrån bilderna är hämtade.


Julkrubba

Julkrubba
Denna fantastiska julkrubba kan man se i juletid.

Julkrubba
Detalj

Julkrubba
Detalj

Julkrubba
Detalj


Byggnader

Brunnby församlingshus
Brunnby församlingshus

Brunnby klockarebostad
Klockarebostaden i Brunnby

Samtliga foton på denna sida är är tagna av Carin Olofsson

Vidare läsning

Böcker:
”Brunnby kyrka och kapellen i Arild och Mölle” av Bertil Åstrand
”Brunnby kyrka i Kullen – En vandring genom århundradena kring kyrkan i bygden” av Carl–Axel Malmberg

Skrifter av Carl–Axel Malmberg:
Kungahelgonen i Brunnby kyrka
Kalkmålningarna i Brunnby kyrka
Madonnan från Arild i Brunnby kyrka
Brunnby kyrka i Kullen
Berättelse om restaureringen av Brunnby kyrka 1993–1994

Ytterligare information.

Hemsida:
Brunnby församling

Tillbaka