Johnsson
Höganäs kyrkogård

Text på gravstenen:
Hotelvärden
J. P. Johnsson
Född d. 2 okt. 1844
Död d. 2 sept. 1873
och dess hustru
Bolethe Zoéga
Född d. 23 mars 1844
Död d. 26 aug. 1873
och dottern
Ellen
Född d. 30 aug. 1872
Död d. 7 mars 1873

Johannes Johnsson, föddes i Asmundtorp 2/10 1844 (son till nämndeman Per Johansson och Elna Gussarsdotter) och dog i Höganäs 2/9 1873 av kolera. Han var hotellvärd i Höganäs. Den 6/3 1872 vigdes han i Höganäs med Bolette Christofina Zoéga. Hon föddes i Lystrup, Kongsted socken, Danmark, 22/3 1844 (dotter till Ludwig Christian Zoéga och Margretha Cathrina Aarslev), † 26/8 1873 i Höganäs av kolera. De fick dottern Ellen Lovisa, * 31/8 1872 i Höganäs, † 7/3 1873 i Höganäs av ”bulnad i hufvudet”.

Bolettes far hade 1871 flyttat till Brasilien, varför modern fick vara giftoman vid vigseln. Följande noterades då:
”Mamsell Boleth Zoegas moder M. C Zoega, som enligt Landskronas Rådhusrätts utslag af den 9-de Februari blifvit som giftoman förordnad inlemnade i följd av sjukdoms förhinder, sitt i behörig ordning bevittnade giftomanna samtycke utfärdadt den 9-de Februari 1872.”

Både Bolette och Johannes dog i den stora koleraepidemin i Höganäs 1873. Läs mer om Koleraepidemin här.

I bouppteckningen efter Ludvig Christian Zoéga står följande:
År 1874 den 3 Augusti förrättades å Höganäs laga bouppteckning efter i Murumby* vid S. Paulo i Brasilien den 11 Augusti 1873 aflidne f.d. Landtbrukaren Ludvig Christian Zoëga från Herslöf af Rönnebera Härad, hvilken lemnat efter sig en på Höganäs boende Enkan Margareta Zoëga, född Aarslöf, samt följande med henne sammanaflade barn:
Julia, född 1842; ogift.
Sofia, född 1843; vistas i Brasilien.
Bolette, gift med Hôtelvärden J. P. Johnsson å Höganäs, men afliden den 26 Augusti 1873, och mannen afliden den 2 derpåföljde September, utan bröstarfvingar.
Johanna, enka efter aflidne Sjökaptenen A. Andersson på Höganäs.
Ditlef, född 1847; vistas i Amerika.
Carl, född 1850; vistas i Brasilien.
Charlotte, född 1853.
Selma, född 1854; död ogift den 4 februari 1874.**
Emil, född 1856.
Bror Wilhelm, född 1858; och
Ludvig, född 1862.

* Murumby = Morumbi
** Född 29 september 1854, död i Kalmar stadsförsamling

Åter till Gravstenar – en kulturskatt


Webmaster