Emberg
Höganäs kyrkogård

Text på gravstenen:
Materialförvaltare
O. A. Embergs
familjegrav

Enligt CD:n Begravda i Sverige är det Oscar Albert Emberg, hans hustru Johanna och hans styvmoder Anna Eleonora som är begravda här.

Oscar Albert Emberg föddes 9/9 1855 i Höganäs och dog 22/2 1914 av Hemorrogie. Han vigdes i Höganäs församling 31/3 1877 med jungfru Johanna Gerne, Ryd, * i Höganäs 22/7 1854, † 11/6 1917 (dotter till kolhuggare No. 305 Johan Henrik Gerne och Kjersti Johansdotter). Noteringen i vigselboken lyder: "Johannas Fader Handlanden Johan Henrik Gerne var personligen närvarande o. afgaf sitt giftomannasamtycke samt intygade att intet hinder af hvad namn o. beskaffenhet det vara månde förefanns för contrahenternas äktenskapliga förening. "Oscar Albert och Johanna hade barnen (alla födda i Höganäs):

Oscar Magnus Eugene, * 19/2 1878, † av hjärninflammation 7/8 1880
Anna Constance, * 18/6 1880
Ruth Hildigard, * 4/3 1882
Oscar Johan Daniel, * 29/2 1884
Oskar Emil Hilding, * 6/2 1886
Oskar Ulf Sture, * 24/12 1887
Oskar Ragnar Finn, * 9/5 1890
Oskar Georg Engelbrekt, * 26/3 1893
Borghild Bergliot, * 17/10 1894

Oskar Alberts föräldrar var smeden Daniel Emberg, N-o 34, Höganäs och Anna Jönsdotter. De hade även barnen:

Johannes (trolovningsbarn), * 24/11 1852. Han blev maskinist och gifte sig 29/3 1875 med Maria Grönlund, * i Väsby 12/7 1850 (föräldrar gruvarbetare No. 291 Johannes Grönlund och Kjersti Ahlberg). Notis i vigselboken: "Maria Grönlunds Moder Enkan N-o 111 Kjersti Grönlund var närvarande o. intygade att hon af fri vilja lemnat sitt giftermålssamtycke o. att intet hinder af hvad o. namn o. beskaffenhet det vara månde förefanns för contrahenternas äktenskapliga förening." De fick barnen Anna Charlotta, * 7/5 1876, † av allmän svaghet 30/6 1876; Ernst Sigfrid, * 17/6 1879 och Albin, * 9/4 1883.

Selma, * 11/3 1858, † 16/3 1859

Hildur, * 26/1 1860

Gottfrid, * 17/1 1863, sjöman

Jenny, * 9/5 1865, † av kronisk diarré 20/6 1866

Jenny, * 2/5 1867, † av nervfeber 25/11 1878

Betty, * 4/2 1870

Gruvarbetare N-r 34 Daniel Emberg (* i Väsby 1/11 1832, föräldrar gruvarbetare No. 161 Isac Emberg och Hanna Wigren) och pigan Anna Jönsdotter Grip gifte sig i Väsby församling 17/12 1853. Anna dog av kolera 21/8 1873.
Daniel gifte om sig 23/5 1874 med änkan Anna Eleonora Norbeck, N-o 7 Höganäs församling, född 12/4 1827, död 12/2 1902. Under Övrigt i vigselnotisen står:
"Bådas andra gifte. Daniel Emberg aflemnade vid lysningens uttagande följande handlingar: a ) Lagligen upprättad bouppteckning efter sin förra hustru Anna Emberg född Andersson, som afled den 21 Augusti 1873. med L. H. Rätts påskrift den 16 Febr: 1874. b ) Arfskifte underskrifvet af Enkl. sjelf, Myndige Sonen Johannes Emberg, samt den af Häradsrätten förordnade förmyndaren för omyndige ( 5 ) Bruksarbetaren Bengt Jönsson vid Höganäs Tegelbruk. c ) L. H. Rätts förordnande af den 16 Februari 1874 för Bengt Jönsson att jemte Emberg utöfva förmynderskap för ofvannämnde omyndige barn. d ) Hinderslöshetsintyg från Pastor i Höganäs Bruksförsamling. Ulrika Eleonora Unbeck aflemnade a ) Bouppteckning efter sin förra man, Skepparen Nils Persson Unbeck å Höganäs. Bouppteckningen var inlemnad och Underskrifven vid L. H. Rätt den 3 Juni 1868. b ) Intyg från Boutredningsman L. Nilsson, att skuldena i boet vida öfverstego tillgångarna ; hvarför något icke var att skifta."


Åter till Gravstenar – en kulturskatt


Webmaster