Dahlberg
Brunnby kyrkogård

Text på gravstenen:
Församlingsboars kärlek
vill härigenom bevara minnet
af
P. Dahlberg
född i Christianstad
den 19 mars 1794,
Kyrkoherde i Brunnby
den 1 maj 1845,
död den 30 april 1870.
samt dess maka
Christine Charlotte
Rosenlund
* D 10/10 1799 † D 14/6 1881
1,C R,2,9


Notering i dödboken:
Kyrkoherden i Brunnby Församling Peter Dahlberg född i Christianstad den 19 Mars 1794, tillträdde Brunnby Pastorat den 1 Maj 1845 afled den 30 April 1870 kl 1/2 2 e. m. efter att hafva varit Kyrkoherde härstädes i 25 år.


Åter till Gravstenar – en kulturskatt


Webmaster