Lars Nilsson Skräddare

I artikeln ”Folktro på Lerberget” i Kullens hembygdsförenings årsskrift Kullabygd 1936 står följande att läsa:

”Lars Skräddare omkom i samband med en strandning. Olyckan skedde en septembernatt år 1883, då Lars Skräddare tillsammans med Jöns Fröjd och Anders Nilsson båtledes försökte taga sig från Höganäs hem till Lerberget. Det dröjde en tid, innan man vid stranden fann Lars Skräddares döda kropp. Men Lars Skräddare ”gick igen”. Under nätterna märkte hustrun och dottern, att han ”potta (stoppade) om dom”.”

Troligen står det fel månad i artikeln, eftersom både Lars Skräddare, Jöns Fröjd och Anders Nilsson dog i november 1883.

1883 28/11 dog Lars Nilsson, fiskare på N-o 2 Lerberget. Omkommen på sjön, 65 år, 11 månader, 11 dagar gammal. Hans beräknade födelsedatum är då 1817 17/12. Den enda Lars som föds i Väsby församling det datumet har föräldrarna Nils Larson och Ingar Nilsdotter, Klappe. Dopvittnen: bars af Anders Lars hustru Troen på Wiken, Test-s Lars Larson i Buskeröd, Jöns Månson i Klappe, Boel Lars Dotter och Kirstina Ols Dotter i Buskeröd.

Enligt vigselboken gifter sig 1814 30/12 dräng och sockneskräddare Nils Larsson med pigan Ingar Nilsdotter, båda från Buskeröd.

Lars syskon:
Karena, född 1815 5/4, död av o.b.s. 1815 2/8
Lars, född 1816 2/6, död av o.b.s. 1817 13/2
Nils, född 1819 31/12
Elsa, född 1824 15/7
Anders, född 1829 24/1, död av o.b.s. 1829 13/2

Enligt vigselboken gifte sig 1841 18/12 sockneskräddare Lars Nilsson och pigan Sissa Bengtsdotter från Lerberget. Lars och Sissa bor på N-o 19 Lerberget.

Lars och Sissas barn:

Ingri Cathrina, född 1842 30/6, dopvittnen: Bars till dopet af Skepparen Jöns Larssons på Lerberget hustru Hanna. Faddrar. Drängen Nils Larsson och Pigan Else Lars Dotter från Klappe. Drängen Pehr Anderson och Pigan Sissa Anders Dotter på Lerberget.

Beatha, född 1844 1/9, dopvittnen: Bars till dopet af Sjömannen Lars Svenssons hustru Johanna ibidem. Faddr. Nils Andersson och Helena Anders Dotter i Kattarp.

Carolina, född 1848 10/12, dopvittnen: Skep. Nils Bengtssons H. Johanna Jönsd-r på Lerberget b. b. Dr. Nils Andersson på Lerberget och Pig. Ingri Jönsdotter v. faddr.

Nils Peter, född 1851 27/3, dopvittnen: Skeppare Påhl Bengtssons H: Elna Nilsd-r N-o 28 Lerberget b b. Fiskare Nils Pet: Jönsson och Pig: Christina Nils Dotter båda från Lerberget v. Faddr.
Död av halssjuka 1855 22/1, 3 år, 9 månader, 26 dagar gammal (fadern fiskare).

Jeanne Fredrik, född 1853 25/7, dopvittnen: Fisk. Hans Påhlssons H. Botilla Bodelsd-r på Lerberget b. b. Dr. Lars Pehrsson och Pig. Kjersti Bodelsd-r på Lerberget v. faddr.
Död 1855 3/1, 1 år, 5 månader, 9 dagar gammal (Janne Fredrik, fadern fiskare).

Petronella, född 1855 28/11, dopvittnen: Båtskepp. Anders Finnes Hustru Johanna Swendotter på N-o 28 Lerberget b. b. Sjömannen Sven Peter Larsson på N-o 20 ibm och Pigan Ingrid Johanna Persdotter på N-o 11 ibm. voro faddr.

Johanna Lovisa, född 1859 25/1, dopvittnen: Styrman J. Zermans hustru Petronella Bengts d-r på N-o [ Textlucka ] Lerb. b. b. Vittnen: Ynglingen Bengt Peter Pålsson på N-o [ Textlucka ] Lerb. och pig. Systern Ingrid Catharina Lars d-r.
Död 1858 26/2, 1 månad, 1 dag gammal (fadern fiskare, moder Sissa Bengtsdotter).

Sissa dör av ålderdomssvaghet 1887 30/12 på N-o 2 Lerberget, 74 år, 1 månad, 27 dagar gammal, ”Fisk. Lars Nils enka”. Hennes beräknade födelsedatum är då 1813 311. Detta datum föds en Sissa i Lerberget, som barn till Bengt Anderson och Kirstina Andersdotter. Dopvittnen: bars af Jöns Andersons hustru Troen ibm, Test-s Nils Anderson och Boel Anders Dotter i Gödstorp. Övrigt: hemmadöpt.

Enligt vigselboken gifter sig 1799 27/12 tjenste-dräng Bengt Anderson från Gödstorp med pigan Kirstina Andersdotter från Tjörröd.

Sissas syskon:
Hanna, född 1799 23/12 (adressen var då Tjörröd)
Olof, född 1801 22/6 (adressen var då Tjörröd)
Ingar, född 1804 11/3
Anders, född 1805 9/7
Nils, född 1807 9/9


Uppgifterna ur kyrkoböckerna är hämtade från Demografisk Databas Södra Sverige, och de är sammanställda av Carin Olofsson.

Tillbaka