Lifstidsfången Israel Herrmansson

Vid ett besök på Landsarkivet i Lund dök ”Lifstidsfånge Israel Herrmansson” upp ett antal gånger i de husförhörslängder jag letade i. Det stod att han var dömd till livstids straffarbete för ”3dje resans stöld med inbrott” vilket gjorde att blev jag mer och mer nyfiken på vad det var för en person. I husförhörslängden stod det även att han ”Qvarsitter å Warbergs slot”. Eftersom det på Landsarkivet finns mikrofilmer över intagna fångar på fängelserna i Varberg och Karlskrona, så plockade jag fram mikrokorten gällande Israel Herrmansson.

Detta är en sammanställning av de uppgifter jag hittat, dels i mikrokorten för Varbergs fängelse, Varbergs straffängelse DIIIb:3 (1869-1880) Bild 560 / sid 459, resp. Centralfängelset i Karlskrona, Centralfängelset i Karlskrona D3AA:6 (1866-1874) Bild 240 / sid 20 och dels i Väsby AI:23 (1882-1899) Bild 3920 / sid 896 (AID: v110053a.b3920.s896, NAD: SE/LLA/13468) (med reservation för felläsningar).

Israel Herrmansson föddes i Väsby 1808 10/10 och dog ogift i fängelse 1881 11/10. Hans föräldrar var repslagare Zacharias Herrmansson och Benedikta Hansdotter (mer information om dem och deras barn längre ner i dokumentet). Hans första nattvardsgång var i Väsby 1824 och den sista i Karlskrona Straffängelse 1874 1/3. Möjligen fick han även mottaga nattvarden i Landskrona fängelse, sedan han flyttats dit, men detta har jag ingen uppgift om.

I Landskrona togs han in 1851, dömd för ”3dje resan stöld till lifstids straffarbete”. Därifrån rymde han 1857, ertappades i Kristianstad samma år och återfördes till Landskrona. 1868 förpassades han från Landskrona fästning till Karlskrona fästning och därifrån flyttades han till Varbergs fängelse 1874. Från Varbergs fängelse flyttades han sedan tillbaka till Landskrona 1877.
Enligt beskrivningen i Landskrona fängelse DIIIac:1 (1851-1860) Bild 2890 / sid 287 så var han skadad på höger öga.
En av anteckningarna fick mig att haja till, och det var ”Kan såsom blind ej läsa”. Det stod också att hans uppförande var gott. Jag fick bilden av en timid man som fick stjäla för att försörja sig, men den bilden ändrades när jag gick vidare till stamrullorna för Karlskrona Centralfängelse. Här får man en helt annan bild av den gode Israel Herrmansson.

Hans utseende beskrivs så här: ”5 fot 6 7/8 tum lång, har ljusbruna hår, något flintskallig, blind, ovalt ansigte, (krutstänkt). Har bråck. Warit Smedlärling, ogift.”

Då var han straffad för 2dra resan inbrottsstöld, för vilket han dömdes till ”3 års allmänt arbete å Malmö fästning”. Han hade även ”Warit såsom förswarslös intagen å Långholmen hwarifrån han rymt i December 1849 e.e.u.” (enligt egen uppgift?).

Den 27 augusti 1850 dömdes han av Norra Åsbo Härads Rätt och den 14 januari 1854 av ”Kongl. Majt." till ”28 dygns watten och bröd, ... samt lifstids arbete å fästning för 3dje resan stöld med inbrott”.

Han var uppenbarligen väldigt långt ifrån någon timid man, och ganska rymningsbenägen, för efter ankomsten till fängelset bestraffades han enligt följande:
”1851 3/5, 3 månaders ljus cell för första rymningsförsök. Dömd af K. Fångv. Styrelsen.
1852 2/3, 8 dygns mörk cell för fylleri och sturskhet mot förman.
1857 19/9, 1 månads ljus cell för rymning
1861 6/5, 6 dygns mörk cell för innehafvande af penningar samt förnekande deraf mot wittnesutsago.
1861 25/5, Insatt i cell för sturskhet och ohörsamhet mot Befäl. Dömd af K. Fångv. Styrelsen till 40 prygel och 1 månads cell utan arbete. Insatt på bestraffning d. 5/6. Prygelstraffet förändradt till 8 dygns mörk cell enligt K. Fångv. Styrelsens beslut, på grund af läkare Intyg.”

I och för sig kan man ju fråga sig vad det var för skillnad på att straffas i ljus eller mörk cell för Israel. Blind som han var, så spelade det nog inte så stor roll. För honom var det nog alltid ”mörk cell”.

Han antecknades som Icke arbetsför och 1868 erhöll han ”afslag å underdånig nådansökning”.

Arkivcentrum Syd finns en hel del dokument från dåvarande Digiarkiv (nuvarande ArkivDigital), och bland dem hittade jag ett som gällde ”Fångar Varberg Malmö 1861”. Till min stora glädje så fanns Israel Herrmansson med här, och det fanns dessutom foton på fångarna; Varbergs straffängelse Ö:1 (1861-1861) Bild 260 (AID: v832337.b260, NAD: SE/LLA/10291).

Kontaktade då Niklas Hertzman på DigiArkiv för att få veta lite mer om det här materialet, och han berättade följande:
Originalet finns, om jag nu kommer ihåg rätt, på Nordiska museet och på första sidan så står det ”Gafs af egaren, d.v. Landshöfdingen, förre fångvårdschefen Wilhelm Stråle år 1889 till Sigfrid? Wieselgren”.
Texten lyder som följer:
”No. 1 Israel Herrmanson
3e resan Stöld
Född 1808. Lömsk och opålitlig. Rymt en gång från Långholmen och 2ne gånger från Landskrona fästning. Bestraffad 2ne gånger för sturskhet mot Befäl.”

Det går inte att säkert få veta vilken av fångarna som är just Israel Herrmansson, eftersom det inte anges på fotot. Förmodligen är det personen i mitten på översta raden, eftersom fångarna i så fall är placerade i samma ordning som de presenteras skriftligen.

Så långt Israel Herrmansson. För att få lite mer information om Israels släkt så tog jag hjälp av Demografisk Databas Södra Sverige samt Sveriges Dödbok 1947–2003. Där hittade jag följande:

Föräldrarna repslagare Zacharias Herrmansson
och Benedikta Hansdotter

Benedikta dog av feber 1833 6/10 i en ålder av 58 1/2 år, vilket innebär att hon föddes beräknat 1776 6/4.
Zacharias dog 1852 17/1 som fattighjon vid Grufvan i en ålder av 79 år 22 dagar, vilket innebär att han föddes beräknat 1772 26/12.

Deras övriga barn var:
Hans Herman, född 1802 24/12
Sophia Magdalena, född 1804 7/2
Dorothea Wilhelmina, född 1806 9/2 och död av lunginflammation, 68 år gammal, 1874 24/12 på Ek No. 68, Höganäs. Hon dog ogift.
Joseph Emanuel, född 1810 9/4 och död i Landskrona av kolos 1854 27/11 i en ålder av 44 år, 7 månader, 19 dagar. Han begravdes i Landskrona den 29/11. Vid sin död var han fattighjon och dräng på N–o 5 Höganäs.
Eijlert Augustinus, född 1813 28/8
Bernhardina, född 1816 22/4
Susanna Christina, född 1817 27/4 och död av kolera 1873 21/8
Johanna Fransina, född 1820 29/3 och död 1820 24/6 av o: b: s., 3 månader gammal.
Johanna Fransina, född 1821 22/3. Piga. Fick sonen Johannes utom äktenskap 1850 26/1.
Petronella Desideria, född 1824 27/6 och död 1825 26/4 av o: b: s., 10 månader gammal.

Till sist kan jag nämna att jag inte trodde jag hade någon anknytning till Israel Herrmansson, men vid närmare efterforskning så upptäckte jag att hans brorsdotter, Charlotta Christina Herrmansdotter, var gift med August Roslund. August var min farfars mors (Emma Roslund) kusin, och han var även farfar till Karl–Johan Roslund, vars släktforskningsarkiv finns hos Kullabygdens släktforskare.

Släktförbindelsen upptäckte jag genom att August och Charlotta Roslund var faddrar till Emil Alberts dotter Emma, som alltså är Israels brors sondotter. De var även faddrar till Samuels dotter Jenny Theodora Eleonora. Vilket bara bevisar att man kan hitta släktanknytningar på de mest underliga vägar!

Tillbaka