Jöns Larsson Fröjd

I artikeln ”Folktro på Lerberget” i Kullens hembygdsförenings årsskrift Kullabygd 1936 står följande att läsa:

”Lars Skräddare omkom i samband med en strandning. Olyckan skedde en septembernatt år 1883, då Lars Skräddare tillsammans med Jöns Fröjd och Anders Nilsson båtledes försökte taga sig från Höganäs hem till Lerberget.”

Troligen står det fel månad i artikeln, eftersom både Lars Skräddare, Jöns Fröjd och Anders Nilsson dog i november 1883.

1883 28/11 dog Jöns Larsson, fiskare på N-o 13 Lerberget. Omkommen på sjön, 50 år, 1 månad, 12 dagar gammal. Hans beräknade födelsedatum är då 1833 16/10. Den enda Jöns som föddes i Väsby församling det datumet har föräldrarna soldat Lars Andersson Fröjd och Kersti Svensdotter på N-o 25 Lerberget. Dopvittnen: Hölts till dopet af Fiskaren Såne Nilssons hustru Tyre ibidem. Faddrar. Anders Svensson, Jöns Svensson, Sissa Bengts Dotter från Lerberget samt Boel Lars Dotter från Buskröd.

Jöns syskon:
Pernilla, född 1829 8/11 (fader Lars Fröijd)
Sven, född 1831 3/4 (fader rotsoldat Lars Freijd), död 1836 30/4
Johanna, född 1835 9/11
Anders, född 1838 13/6 (fader fiskare Lars Fröjd), död 1838 13/6
Oliva, född 1841 6/6, död 1841 22/7 (fader fiskare Lars Andersson Fröjd)

Enligt vigselboken gifte sig 1857 1/8 sjöman Jöns Larsson på N-o 3 Lerberget, 24 år gammal, med pigan Lovisa Beata Bjurholm på N-o 14 Lerberget i Wäsby församling, 28 år gammal.
De bodde först på N-o 3 och sedan på 13 Lerberget.

Jöns och Beata Lovisas barn:

Lars Peter, född 1858 17/5, dopvittnen: Fiskaren och Timmerm. Jöns Mårtenssons hustru Pernilla Lars d-r b. b. N-o 3. Grufarbetaren Johannes Bogren och pigan Johanna Lars d-r på N-o 25 Lerb. voro faddrar.
1883 4/8 gifte han sig med Petronella Dahl på N-o 2 Lerberget, född 1858 19/5. Han kallades då Lars Petter Jönsson och var sjöman. Anmärkning: Båda Contrahenterna närvarande och lemnade sitt bifall till äktenskapet Att inga laga hinder förefinnes för vårt äktenskap intyga vi härmed på eget ansvar. [Kontrahenternas namnunderskrifter].
Ur ”Folktro på Lerberget” : ”Medan Dahl och Strygaren gemensamt sökte tyda detta varsel, infann sig Lars Fröjd, son till Jöns Fröjd och nyvorden svärson till Dahl. Han yttrade: ”Jag undrar, hur det gick för mannarna”.”
Även Petronella upplevde underliga ting enligt Kullabygd.
Petronellas föräldrar var hussar och skomakare Theodor Dahl och icke namngiven moder, 31 år gammal, på N-o 11 Lerberget. Dopvittnen: Afl. Åb. Nils Christierssons enka Pernilla b. b Piga Petronella Rasmus d-r från Wiken och Drängen Nils från Brunnby voro faddrar.
Enligt ”Folktro på Lerberget” hette modern Johanna, se not 1. Det bör vara Johanna Rasmusdotter, eftersom hon anges som moder till Petronellas tre syskon Frans Oscar (född 1859 25/12), Johannes Rudolf Fredrik (född 1866 24/6, död 1876 6/7) och Ida Augusta (1868 21/11).
Theodor och Johanna gifte sig 1858 20/3. Anmärkning: Brudgummen Hussar N-o 100 vid Helsingborgs sqvadron. Vigdes På grund af utfärdad lysningsattest från Helsingborg.
Johanna dog av wattusot 1886 3/7, 60 år, 2 månader och 19 dagar gammal.
1891 30/12 gifte Theodor om sig med Pernilla Persson, född 1845 8/8. Anmärkning: Brudgummens 2:a gifte. Boupptecknings- och arfskifteshandlingar uppvisades af Dahl. Pernilla Persson företedde skiljobref, hvarigenom hon blifvit skild från en genom lysning påbörjad förbindelse.
Lars och Petronella fick barnen John Berdin (född 1883 23/9), Theresia Cornelia (född 1886 22/2), Ivar Leonard (född 1888 19/8), Therese Frideborg (född 1891 6/5) och Iwar Leander (född 1893 28/5).

Otto, född 1860 24/2, dopvittnen: Afl. Fisk. Lars Anderssons enka Kjerstin Svens d-r på N-o 25 Lerb. b. b. Vittnen: Sjöman Jöns Pet. Andersson ibm. och Sjöm. Anders Persson på N-o 5 Lerb.

Carl Alfred, född 1862 31/1, dopvittnen: Hustru Eva Bjurholm fr. Höganäs Dr. Pål Jönsson. Pig Johanna Lars dotter Wäsby.

Emma, född 1864 24/10, dopvittnen: H. Sissa Jönsdotter. Piga Catrina Cecilia Petersson Dr. Johannes Andersson.

Christina, född 1868 5/5, dopvittnen: Hustru Marie Elisabeth Bjufström på Ryd, Pigan Bengta Andersdotter på Lerberget samt Pigan Christina Hofgren ibm. Död av ”skarlakansfeber som öfvergick till lamhet i ena si” 1869 30/4, 11 månader, 22 dagar gammal (fadern sjöman).

Lovisa Beata dog av maginflammation 1888 4/3 på N-o 13 Lerberget, 59 år, 4 månader, 22 dagar gammal, ”Jöns Larss. enka”. Hon föddes 1828 10/10. Föräldrarna hette Olof Bjurholm och Elna Håkansdotter. Dopvittnen: bars af Andreas Arfvidsons hustru ibm, Test-s Gustaf Jonson och Lars Jonson, Sophia Bergman och Anna Byström vid Grufvan. Övrigt: vid Grufvan.

Lovisa Beatas syskon:
Maria Elisabeth, född 1820 15/11
Ewa Fredrica, född 1825 16/7


Uppgifterna ur kyrkoböckerna är hämtade från Demografisk Databas Södra Sverige, och de är sammanställda av Carin Olofsson.

Tillbaka