Kärleksdramat i Höganäs 1908

I november 1908 utspelade sig ett kärleksdrama i stil med Elvira Madigan och greve Sixten Sparre i Höganäs. Huvudpersonerna var Juno Strömberg och Nils Andersson (Unger).

Jag gjorde en del efterforskningar om dramat 2007, i samband med att Juno Strömbergs barnbarn, Lars Strömberg, var i Höganäs och besökte huset där dramat utspelades. Helsingborgs Dagblad skrev då en artikel om dramat, somt tyvärr är bakom betalspärr.


Detta är Juno Strömbergs familj. Samtliga barn föddes i Jakob och Johannes.
Far mjölnare Gustaf Nilsson, född i Näs, Värmland 1850-07-10 i Nor, död 1901-02-19 i Jakob och Johannes.
Gift 1881-11-13 med
Hilma* Maria Nilsson, född i Höganäs 1858-05-08, död i Jakob och Johannes 1929-09-02. Bosatt i Stockholm sedan 1877.
Deras barn:
Ellen Juno Charlotta Nilsson, född 1882-11-22, 1908-11-18 i Väsby
Gustaf Adolf Wilhelm Nilsson, född 1884-07-28, död i Jakob och Johannes 1939-02-07
Johan August Nilsson, född 1886-08-24
Dali Alfhild Matilda Nilsson, född 1890-07-25, död i Kungsholm 1964-09-25
Viola Johanna Nilsson, född 1896-07-21, död i Jakob och Johannes 1904-08-30

Junos mormor hette Mathilda Maria Kortx men i födelseboken, och de flesta andra kyrkböcker, står att hon hette Matilda Lovisa (född i Bodarp 1828-06-19, död i Höganäs 1916-10-19), gift med bruksskrivaren Olof Nilsson (född 1817-11-03 i Väsby, död 1874-01-06 i Väsby).
Olof med familj, och hans far Nils Olsson, är begravda på Höganäs kyrkogård. Information om dem finns på http://www.hembygdshistoria.se/gravar/nilsson.htm.

Juno gifte sig 1903-04-04 med Erik Gunnar* Strömberg, född i Stockholms stad 1879-02-10, död i Kungsholm 1935-06-28. De hade barnen Karl Gunnar* Gustaf Strömberg (Lars Strömbergs far), född i Johannes 1902-05-31, död i Brunneby 1986-07-29 och Erik* Oskar Vilhelm Strömberg, född i Johannes 1903-07-22, död i Oscar 1991-03-12.

Detta är Nils Andersson-Ungers familj. Samtliga barn, samt fadern, föddes i No. 6 Tjörröd, Väsby.
Far åbo, senare hemmansägare Anders Andersson, född 1843-01-02, död 1907-02-10 i No. 6 Tjörröd, Väsby.
Gift 1868-06-23 med
Mor Kersti Nilsson, född i Väsby 1846-03-15, död 1924-05-27 i Höganäs.
Deras barn:
Arvid Berhard Unger, född 1871-01-09, flyttade till Amerika 1888
Nils Idof, född 1872-11-29, död 1908-11-18 i Väsby
Ernst Gotthard Unger, född 1875-09-29, död 1912-09-02, sjöman, drunknade i närheten av Bornholm, då ångbåten Wirgo förliste
Carl August Unger, född 1878-08-17, död 1959-09-22 i Karlskrona, fil. kand.
Axel Berdin, född 1881-03-23
Hugo Allgot, född 1887-02-04, död 1924-07-04 i Östra Broby

Anders föräldrar var hemmansåbo Anders Nilsson (född i Väsby 1818-01-31, enligt Väsby husförhörslängd, men han finns inte med i Väsby födelsebok) och Boel Andersdotter (född i Väsby 1812-10-05, föräldrar Anders Andersson och Bengta Olsdotter, Hofgården), No. 6 Tjörröd Kerstis föräldrar var hemmansåbo Nils Påhlson (född i Väsby 1802-12-23, död i Väsby 1885-04-28, föräldrar Pål Svensson och Troen Nilsdotter, Buskeröd) och Karna Jönsdotter (född i Väsby 1808-07-19, död i Väsby 1869-01-04, föräldrar Jöns Bengtson och Boel Jonsdotter, Långaröd), No. 3 Buskeröd, gifta 1833-04-06.

Information från Lars och Barbro Strömberg:

Juno gifte sig Strömberg och flyttade med man och 2 små barn till Höganäs år 1908. Pojkarnas ålder i artiklarna är fel. De var 4 och 6 år. Den äldste (Lars Strömbergs pappa) var född 1902 och hans bror 1904. Dom visste inget annat än att mamma Juno blev skjuten på järnvägstationen i Malmö.


Tidningarna skrev naturligtvis om dramat. Här är avskrifter av de artiklar jag har hittat.

Helsingborgs-Posten onsdagen den 18 november 1908

Mord och själfmord.
–––
Ett kärleksdrama i Höganäs.
–––
Vid elfvatiden i förmiddags påträffades enligt hvad Helsingborgs-Posten erfarit, fru Juno Strömberg, gift med handelsresanden G. Strömberg från Stockholm, liggande död i en säng i sin bostad i Höganäs.
På golfvet vid sidan af sängen låg landtbrukaren Nils Andersson från Tjörröd, ännu vid lif, men i sanslöst tillstånd. Båda hade skottsår i tinningarna.
En browningpistol, med hvilken skotten lossats, fanns liggande på golfvet.
Andersson har införts till Helsingborgs lasarett.
Fru Strömberg, som var 25 år gammal, var en mycket vacker kvinna, som slog an på männen och hade jämte två sina gossar bott i en villa tillhörig Nils Anderssons moder i Höganäs. Andersson är ogift.
På fredag afton hade fru Strömberg och Andersson gemensamt lämnat Höganäs och rest till Köpenhamn, därifrån de återkommo i går afton. Ägarinnan till villan, där dramat utspelats, har under natten varit borta.
En broder till Andersson hade i morse vid 9-tiden kommit dit och knackat på, och såg då de innevarande genom fönstret, men blef icke insläppt. Då han återkom två timmar senare måste han med polisens hjälp bereda sig tillträde till villan.
Hr Strömberg, som i måndags kväll lämnade Höganäs, tog därvid med sig de båda barnen.
*
Sedan detta skrifvits ingår meddelande om att Andersson aflidit under transporten hit till lasarettet.
*
Orsaken.
Andersson var 27 år gammal och arrenderade egendomen n:r 2 Tjörröd invid Höganäs.
Fru Strömberg bodde sedan ett halft år tillbaka i en Anderssons moder tillhörig villa därstädes.
I torsdags ägde ett häftigt uppträde rum mellan Andersson och hr Strömberg, som misstänkte att ett kärleksförhållande förefanns mellan de båda nu döda.


Helsingborgs-Posten torsdagen den 19 november 1908

Ett kärleksdrama i Höganäs.
–––
Om det hemska dramat meddelas nu ytterligare följande detaljer:
Handelsresanden Gunnar Strömberg hade den 1 april detta år bosatt sig i Höganäs, där han hyrde nedre våningen af villan Lugnet. Öfre våningen beboddes, såsom redan förut meddelats, af modern till mördaren.
I Höganästrakten var det ett allbekant förhållande, att fru Strömberg och landtbrukaren Nils Andersson-Unger ofta brukade träffas under hr Strömbergs resor; när de så sistlidne fredag reste bort tillsammans misstänkte hr Strömberg, att hustrun icke sklle återvända mera, och reste till Stockholm, medtagande sina två små tvillingsöner på 4 år.
Sent på natten till i går hade personer lagt märke till att någon anlände i automobil till villan. Unger hade dessförinnan varit i Tjörröd, där hans mor för tillfället vistades. Han hade då sagt någonting om, att då hans mor låg där i Tjörröd kunde han ju godt få nycklarna till sin mors hus. Han hade också fått dessa och sedan begifvit sig därifrån.
En bror till mördaren hade tidigt i går morse begifvit sig till Höganäs för att förehålla honom det orätta i hans beteende. Då han emellertid icke kundekomma in i villan, dörrarna voro låsta inifrån, fattade han misstankar om att det ej stod rätt till och anmälde saken för polisen på platsen.
Dörren sönderhöggs med en yxa. Då de inträdande kommo in i det rum, som begagnas till sängkammare mötte dem en hemsk syn. Fru Strömberg låg fullt påklädd, framstupa öfver säöngkanten, med händerna sammanknäppta öfver bröstet. Hon hade ett skottsår i högra tinningen och hade synbarligen varit död åtminstone några timmar.
Unger däremot syntes ännu vara vid lif; han andades svagt, hvarför man tillkallade doktorerna Krikortz och Witting, hvilka anlade ett första förband. I ambulans fördes han så till Helsingborgs lasarett. Han dog emellertid på vägen hit, vid Ringstorp. Skjutsen fortsatte dock till lasarettet, där man blott kunde konstatera att döden inträdt.
Att båda gemensamt sökt döden vittnar bl. a. den omständigheten, att i rummet anträffats två flaskor, hvilka innehållit kloral. Båda flaskorna, hvilka voro fullständigt uttömda, hade köpts i Köpenhamn.


Öresunds-Posten torsdagen den 19 november 1908

Ohyggligt drama vid Höganäs.
–––
Mord och självmord.
–––
En kärleksroman.
Sagan går igen då och då – den med det gamla kända temat: ”Av kärlek får man sorg, och en förtidig grav...” Och varje gång brista hjärtan och tillintetgjorda anhöriga luta sig i sorgstum smärta över i förtid öppnade gravar. - - -
Dödsbudet.
Vid elvatiden i går förmiddag påträffades fru Juno Strömberg, gift med handelsresanden G. Strömberg från Stockholm, liggande död i en säng i sin bostad å villa Lugnet invid Höganäs.
På golvet vid sidan av sängen låg lantbrukaren Nils Andersson från Tjörröd, ännu vid liv, men i svårt medtaget tillstånd. Båda hade skottsår i tinningarna.
En browningpistol, med vilken skotten lossats, fanns liggande på golvet. På ett bord invid stodo två tömda kloralflaskor.
I anskaffad ambulansvagn fördes Andersson till Hälsingborgs lasarett, men avled på vägen dit.
Omständigheter.
Den döde, lantbrukaren Nils Andersson, var 26 (några uppge 27) år gammal och arrendator av egendomen n:r 2 Tjörröd, strax invid Höganäs. Fru Strömberg, en mycket vacker och behaglig kvinna, var 25 år. Hon hade en 6–8 månaders tid jämte sina två gossar bott i den Andersson mor tillhöriga villan Lugnet, ej långt från Tjörröd. Andersson var ogift.
I torsdags ägde ett häftigt uppträde rum mellan Andersson och den tillfälligt hemkomne Strömberg, som misstänkte att ett kärleksförhållande förefanns mellan de båda nu döda. Det närmaste resultatet av detta uppträde blev att S. tog de båda barnen med sig och reste till Stockholm, där han har sin mor boende.
På fredagskvällen lämnade fru S. och Andersson i sällskap Höganäs. Att döma av funna biljetter ha de två flackat omkring på järnvägarna i mellersta Sverge, besökt Nässjö, Göteborg etc. samt slutligen Köbenhavn. Från sistnämnda stad återkommo de med sista färjan i tisdags kväll och fortsatte så med skjuts till Höganäs på natten.
När dramat utspelades vet man icke precis på klockslaget. En bror till Andersson hade i går f. m. kommit dit och knackat på, och såg då de innevarande genom fönstret, men blev icke insläppt. Nämnda bror – f. polisen Unger i Höganäs – anade då oråd. Med polisens hjälp beredde han sig då tillträde till det rum i villan, där han visste att de två innevarande dolde sig.
Då var det för sent. – –
Med sammanknäppta händer och genomskjutet huvud – död – låg fru Strömberg på sängen.
Nils Andersson stod på knä framför sängen, även han med skottsår i huvudet, men vid liv, ehuru naturligtvis ytterst medtagen.
Att döma av de två tömda flaskorna på bordet hade paret sannolikt först sökt att nå döden medels gift, och då detta icke verkade, tillgripit revolvern.
Stor uppståndelse i samhället verkade givetvis underrättelsen om det skedda, och en stor mängd av människor från bruket begav sig ut till scenen för det hemska dramat.
Den dödade hustru Strömberg härstammade från en gammal Höganäs-släkt och hennes mormoder och tvänne morbröder äro ännu bosatta därstädes.
Emellan fru S. och sonen till villans ägarinna lär för 3–4 månader sedan ha uppstått en vänskap av intimare art, och då hr Strömbergs tjänsteåligganden naturligtvis tvingade honom att mestadels vara ute på resor, hade de två ofta tillfälle att sammanträffa.
Nils Andersson, som även kallat sig Unger, har varit en driftig lantbrukare, och den lugne mannen har väl icke av någon kunnat misstänkas för att vara i stånd att spela huvudrollen i ett drama av denna uppskakande art.


Öresunds-Posten måndagen den 23 november 1908

Kärleksdramat i Höganäs.
Stoftet efter den i Höganäs så sorgligt bortgångna fru Juno Strömberg vigdes i lördags till gravens ro. Vid bårhuset hade samlats en myckenhet folk, som alla önskade se en skymt av den döda, vilket också tilläts så långt utrymmet medgav. I processionen deltogo endast den dödas närmast anhöriga i Höganäs.
I likets ena hand hade någon stuckit ett kort, varpå lästes: ”Dömen icke, så varden I icke dömda”. Kistan pryddes av blommor och många kransar.
Dramats andra offer, Nils Andersson, skall jordas i morgon, skrives till Ö.-P:n.


Helsingborgs Dagblad torsdagen den 19 november 1908

Kärleksdrama i Höganäs.
–––
Mord och själfmord.
–––
(Från Helsingborgs Dagblads korrespondent.)
–––
HÖGANÄS den 18.
Ett mycket uppskakande drama, som försatt hela samhället i bestörtning, har under sistförflutna natten utspelats härstädes. De närmare omständigheterna härvidlag äro följande:
Den 1 april innevarande år bosatte sig handelsresanden Gunnar Strömberg, som förut och alltsedan sitt för omkring 5 år sedan ingångna äktenskap haft bostad i Stockholm, här i Höganäs, där han hyrde och bebodde nedre våningen af villan Lugnet, belägen å den s. k. Bondhögen, omedelbart ofvanför tullkontrollörsbostaden. Öfre våningen af villan beboddes af dess ägarinna. Hr Strömbergs hustru, Juno, omkring 26 år gammal, härstammade från en Höganäs-släkt och hennes mormoder och tvenne morbröder äro ännu bosatta härstädes. Emellan fru Strömberg och sonen till villans ägarinna, landtbrukaren Nils Unger, en 35-årig ogift man, som innehade ett hemman i den intill Höganäs gränsande Tjörröds by, lär ha uppstått en vänskap af intimare art, och då hr Strömbergs tjänsteåligganden naturligtvis tvingade honom att mestadels vara ute på resor, hade de två ofta tillfälle att sammanträffa.
Sistlidne fredag reste de bort tillsammans och man förmodar, att de bl. a. uppehållit sig i Köpenhamn. Då hr Strömberg misstänkte, att hustrun ej ämnade komma tillbaka, reste han i måndags till Stockholm och medtog makarnes barn, ett par tvillingsöner om 4 års ålder. Midt under sistförflutna natten märkte personer, som bo intill villan Lugnet, att någon anlände i automobil till villan. Tydligen voro de anländande just U. och fru Str. U:s moder vistades för tillfället vid Tjörröd, dit U. sent i natt ankom. Han hade då sagt till modern ungefär följande:
– När mor ligger här, kan jag ju få nycklarna och lägga mig i mors hus.
Han hade då fått nycklarna och därpå begifvit sig därifrån.
En broder till Nils U. kom tidigt i morse till Höganäs för att förehålla Nils det orätta i hans beteende och förmå honom att följa med hem. Han kunde emellertid icke komma in och hörde ingenting från de innevarande. Efter ett par timmar kom han åter, då försedd med en nyckel till villan. Dörrarna voro dock reglade på innersidan, så att han ej kunde bereda sig inträde. Han fattade då misstankar, att något galet var å färde, hvarför han anmälde förhållandet för polismyndigheterna härstädes, som förordnade, att man skulle med våld öppna dörren. De inträdande möttes af en i hög grad hemsk syn. Fru Strömberg ar skjuten och låg död och kall. Äfven hr Unger var skjuten och befann sig i sanslöst tillstånd. Då man emellertid fann, att han ännu andades, förbands han i största hast och affördes genast till Helsingborgs lasaret, men dog under vägen dit.
På golfvet låg en Browning-revolver, laddad med två skarpa skott, samt två tomma patronhylsor.
De aflidna hade icke efterlämnat någon skrifvelse eller något annat, som kunde gifva upplysning om de närmare motiven till deras förtviflade beslut att gemensamt söka döden. Att de varit ense om saken, därom bära de rent yttre omständigheterna ett fullt tydligt vittnesbörd. Bådas ställning vid anträffandet synes tala härför. Å bordet i dödsrummet påträffades nämligen två flaskor koral, som expedierats i Köpenhamn, och hade innehållet i flaskorna varit resp. 50 och 25 gr. Båda flaskorna voro fullständigt tömda, hvaraf framgår, att de aflidna velat försäkra sig om att deras själfvmordsplan säkert skulle lyckas.
Fru Juno Strömberg var en mycket vacker kvinna och beskrifves af dem, som kände henne, som en älskvärd och sympatisk människa, och ingen har kunnat ana, att hennes lif skulle sluta på ett så tragiskt sätt.
Unger har varit en driftig landtbrukare, och den lugne mannen har väl icke af någon kunnat misstänkas för att vara i stånd att spela hufvudrollen i ett drama af denna uppskakande art.
*
Hos polisen har inhämtats följande:
Sedan polisuppsyningsman Granqvist i dag vid 11-tiden underrättats om att man hade grundad anledning att antaga att allt icke stode rätt till i villan Lugnet, begaf han sig skyndsamt till ort och ställe. Två anhöriga till den aflidne Unger hade redan förut kommit tillstädes. Efter öfverläggning beslöts att sönderhugga dörren till tamburen. Sedan man alltså med tillhjälp af en yxa beredt sig tillträde till våningen och kommit in i det andra rummet från ingången räknadt, hvilket begagnades som sängkammare, fann man fru Strömberg fullt påklädd liggande framstupa öfver sängkanten med händerna sammaknäppta öfver bröstet. Hon hade ett märke efter ett skott i vänstra tinningen. Nedanför på golfvet satt Nils Unger utan rock och mössa och med ett skottsår i högra tinningen. Hos Unger förmärktes ännu en svag lifsgnista, men fru S. var redan kall, hvarför den förtviflade gärningen torde utförts strax efter hemkomsten i natt. Man bar ut Unger i ett angränsande rum. Han tycktes därvid kvickna till något. Bud sändes omedelbart efter platsens två läkare d:r G. Krikortz och d:r A. Witting, hvilka anlade ett första förband. I tillkallad ambulansvagn fördes den sårade till Helsingborg, men då vagnen kommit till Ringstorp, utanför Helsingborg, upphörde alla lifstecken hos den sårade. Skjutsen fortsatte dock fram till lasarettet, men då man där endast kunde konstatera döden, fick ambulansvagnen med liket återvända till Höganäs, där det lades i bårhuset, dit redan förut liket af fru S. flyttats.


Helsingborgs Dagblad lördagen den 21 november 1908

Dramat i Höganäs.
Landshöfdingeämbetet i Malmö har ej funnit skäl förordna om obduktion af liken efter fru Juno Strömberg och Nils Andersson, utan komma dessa att begrafvas i vanlig ordning.


Det skrevs ett protokoll vid polisförhöret. Tyvärr var kopian jag fick rätt svårläst, och därför finns det en hel del frågetecken.

Protokoll hållet vid polisförhör i Höganäs den 18 november 1908 uti nedannämnda ärende

Sedan anmälan ingått derom, att handelsresanden Gunnar Strömbergs i Höganäs hustru Juno Strömberg och landtbrukaren Nils Andersson i Tjörröd i dag på förmiddagen påträffats uti den sistnämndes moders enkan Kjersti Andersson bostad i Höganäs, hustru Strömberg död med skottsår i hufvudet och Andersson, visserligen ännu vid lif, men med skottsår i hufvudet, anställdes af undertecknad, Kronolänsman, polisundersökning uti detta ärende i närvaro af tillkallade polisuppsyningsännen Anton Granqvist och Anders Livιn.
Wid undersökningen förhördes Nils Anderssons broder landtbrukaren Arvid Unger i Tjörröd, hvilken meddelade följande upplysningar
Unger har länge trott, att något förhållande varit rådande mellan brodren och nu aflidna fru Strömberg, på den grund att brodren nästan ständigt haft sitt tillhåll uti modrens hus, uti hvilket makarne Strömberg haft förhyrd bostad. Det har visserligen varit under sken af att besöka modren, men Unger har märkt hvem besöken egentligen gällde. Fru Strömbergs man var handelsresande till yrket och befann sig ofta på resor. Förhållandet dessa makar emellan har ej alltid varit det bästa. Visserligen var mannen begifven på dryckenskap och i rusigt tillstånd hård mot hustrun, men hustruns uppförande mot mannen har ej alltid varit det bästa, så att skulden till osämjan makarne emellan legat dem begge till last. Fredagen den 13 dennes reste brodren bort enligt uppgift till Engelholm, för att i något ärende besöka sockerfabriken derstädes och samma dag på qvällen försvann fru Strömberg, hvadan det i Höganäs uttalades den förmodan, att de följts åt och rymt från orten. I natt kl omkring 2 anlände brodren till sitt eget hem i Tjörröd och knackade på samt blef insläppt. Då han kom in i bostaden, träffade han der sin moder, hwilken de senaste nätterna haft sitt logis i Tjörröd, på den grund att hon vore rädd att ensam ligga uti sitt hus i Höganäs. Då brodren fick se sin moder der yttrade han till henne att då hon var i hans hem, kunde han få låna nyckeln till hennes hus och gå dit för att lägga sig. På modrens tillsägelse att ryktet gått att han rymt från orten tillsammans med fru Strömberg svarade han, han icke under sin bortovaro haft sällskap med henne. Sedan han erhållit nyckeln till huset, begaf han sig åstad. Idag kl 7 på morgonen besökte Unger brodrens hem i Tjörröd för att se efter tjenarne och sedan han af dem fått reda på att brodern kommit hem om natten och gått till Höganäs för att sofva, skyndade han dit för att ????? denne. Då han kom till huset var ytterdörren reglad (?), hvarför han knackade på, men erhöll ej något svar. Efter att en stund hafva uppehållit sig i trädgården fick han först se ett quinnoansikte ?) uti ett fönster i ett ??? å öster (?) gafveln, hvilket emellertid hastigt drog sig tillbaka och efter en halftimmas ???, under hvilken tid (?) han flera gånger gjorde försök att komma in, observerades broderns ansikte i samma fönster. Efter att Unger hos ??? Lindquist hemtat den af kommissarie (?) Skinnberg i Lindquists förrum (?) lemnade ??? ?? huset, ??? ?? ?? ???, men där kunde ej komma in ?? det rum, der ??? förmodades uppehålla sig, på den grund att dörren ??? ?? var reglad inifrån. Då han oaktat bultningar på dörren och imidan (?) det ej erhöls något svar, ??? ??? ?? ??? ??? polis uppsyningsmän (?) och i deras närvaro bräcktes (?) dörren upp med en yxa. Inkomna i rummet mötte dem en gräslig syn. Fru Strömberg låg nemligen död uti sängen och Nils Andersson satt på golfvet vid sidan af henne (?) med hufvudet hvilande på sängtäcket. ??? ??? ??? ??? ?? lif lades han utsträckt på golfvet, och afläts (?) ??? ?? begge läkarna, hvilka ??? ?? ??? ?? ??? kunde anlända ???. Extra provinsialläkaren Doktor G. ??? hvilken först ankom, egnade den döende erforderlig vård och föranstaltan/de av hans insändande till lasarettet. ???, enär enligt doktorns förmodan kulan kulan sitter qvar i hufvudet och operation voro nödvändig ??? ??? ??? ???. ??? af ??? ansiktet (?) be??? ??? ??? att Fru Strömberg var fullt påklädd ??? på högra sidan med händerna samman??? Ifrån bröstet, att hon erhållit (?) ?? ??? ??? ??? ???, att hufuvdet var alldeles nedsöladt i blod samt att ansigtet var ???blött och vanstäldt.
Nils Andersson hade erhållit skador (?) vid högra tinningen (?) ??? ??? ??? ??? ??? blodig i hufvudet.
Uti ett rum utanför det, hvari de ??? ??? rum, på träffades 2?? ??? ???, hvilka enligt etiketten innehållit Chlorin formalin; ett svagt (?) gift, och ??? ??? att ??? ??? flaskornas innehåll (?) ??? ??? ???.
På golfvet innan (?) sängen låg en browning revolver, som innehöll 27 (?) skarpa skott (?). Tvenne tomhylsor funnos på golfvet invid väggen och en på sängtäcket (?) i (?) sängen.
Af undersökningen (?) synes således framgå att Nils Andersson först aflossat det dödande skottet mot fru Strömberg och sedan riktat vapnet mot sig sjelf.
Det skulle antecknas att den aflidnes man handelsresanden Strömberg sistlidne måndag den 16 dennes på aftonen afrest till Stockholm på ??? efter ???, men ett telegram till honom i dag dit ???. Nils Andersson är 36 år gammal, ogift och fru Strömberg upgifves hafva varit endast 25 år. Efter förhörets afslutande anlände från Helsingborg telefonmeddelande derom att Nils Andersson wid framkomsten till dervarande lasarett på vägen dit aflidit, hvadan (?) liket blifver återtransporteradt till Höganäs och blifva begge ??? i dag ??? att närvarande likbod.
Höganäs som ofvan
A Bolin

Tillbaka