Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs Tidning lördag 14 juli 1928

Bankir Löwensteins försvinnande.

Försök ha visat, att en olyckshändelse är utesluten.

STOCKHOLM, fredag. (TT.)
På torsdagen provflögs enligt ett Londontelegram Löwensteins maskin. Planet fördes av bankirens pilot, kapten Drew. Ombord befunno sig bland andra officiella experter för engelska luftfartsministeriet, departementets olyckshändelseavdelning. Vid företagna försök visade det sig, att då en person kastade sig mot den fatala dörren denna endast öppnade sig sex tum, medan personen omedelbart slungades tillbaka på grund av det oerhörda luftttrycket emot dörren.
Proven ha visat omöjligheten av att slungas ut ur maskinen genom att på grund av olyckshändelse falla ut genom dörren.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005