Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs Tidning fredag 6 juli 1928

Känd bankir störtar ut ur flygmaskin.

A. Löwenstein utsatt för en högst egendomlig olycka.

Tog fel på dörr och störtade från en flygmaskin rakt ner i havet.Albert Löwenstein.

LILLE, torsdag. (TT.)
En belgisk bankir, som i en extra flygmaskin avrest från London till Bryssel, råkade under färden över Engelska kanalen av misstag stiga ut genom en dörr, som ledde ut i det fria, och störtade i havet.

PARIS, torsdag. (TT.)
Enligt meddelande till Le Matia från Bryssel var det bankiren Löwenstein som förolyckats under flygning från London och Bryssel.

BRYSSEL, torsdag. (TT.)
Löwenstein-banken bekräftar, att bankir Löwenstein omkommit. Bankiren hade begivit sig in i flygmaskinens toalettrum, men då han icke återkom blevo hans sekreterare oroliga och sökte honom, men funno rummet tomt. Det förmodas, att han tagit fel på dörr.

Löwensteins död vållar oro på börsen.

Löwensteins död har framkallat stor bestörtning på Londonbörsen. Löwensteinpappren voro redan vid börsens början synnerligen svaga. International Holdings gick ned till 140 och Hydre Electric till 40 mot 215 resp. 51 i går.

STOCKHOLM, torsdag. (TT.)
Om den belgiske finansmannen och miljardören Löwensteins förolyckande meddelar Aftonbladets Londonkorrespondent, att han under några dagar uppehållit sig i London, där han förhandlat med konstsilkesindustriens ledande män om några väldiga finanstransaktioner. Kl. 6 på onsdagseftermiddagen lämnade han i sitt eget aeroplan London för att fara till Bryssel. Så snart man på flygmaskinen märkte, att Löwenstein försvunnit, nedsteg flygplanet på vattnet, men då intet fanns att göra, startade det åter och fortsatte till Bryssel. Den omkomne finansmannen var en av världens rikaste män.

En uppmärksammad och omstridd man.

Den omkomne bankiren Alfred Löwenstein var en av Europas förmögnaste män. Han började med två tomma händer men intog nu vid sin död en maktställning inom Europas finansvärld. Han var med i allt: i olja, stål, kemikalier, gummi, guld, bomull, kaffe och det var, som om allt vad han rörde vid, förvandlats till guld.
Han hade en rentav amerikansk förkärlek för reklam. Tusen och ett knep utnyttjade han för att världen skulle tala om honom. Hans största reklamkupp var väl erbjudandet att med egna kapitalresurser stabilisera den belgiska valutan. Den något fantastiska planen väckte åtlöje i hela världen. Ingen tog den på allvar. Man har svårt at tro, att Löwenstein själv menat allvar med sitt förslag.
Han arbetade efter allt att döma alltför forcerat och alltför högljutt för att nå sina högtsyftande mål. Flera gånger misslyckades han kapitalt och för några år sedan förespådde den tyska finanspressen hans snara bankrutt. Men han gav icke tappt. Nya förbindelser knötos, nya kapitalkällor öppnades.
Löwenstein icke endast förtjänade pengar, han använde dem även på ett furstligt sätt. Han hade slott i Belgien, praktfulla egendomar vid Rivieran och palats i både London och Paris. Hans lustyacht var en av de flottaste som finns i världen, hans kapplöpningshästar startade runt om i Europa, han hade oräkneliga bilar och höll sig även med egna flygmaskiner.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005