Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs tidning torsdag 19 juli 1928

En varning till telefonerande.

Tänd ej bordslampan, då ni håller i mikrofonen!

En olyckshändelse har inträffat i Köpenhamn, vilken ger oss en påminnelse om, att telefonen icke är så from, som man oftast vill tro. En fru Rise, som en tid legat sjuk, blev uppringd i telefon av sin svägerska. Under samtalet hörde plötsligt svägerskan fru Rise upphäva ett högt skri, och därmed var förbindelsen avbruten. Hon alarmerade omedelbart läkare, men när denne kom till platsen, fann han fru Rise död. Under det hon talade i telefonen med svägerskan, hade hon sträckt ut den lediga handen för att tända bordslampan. Det var fel på dennas isolering, och den elektriska strömmen hade gått igenom henne med telefonen som jordledning. Läkaren anställde försök med konstgjord andning, men dessa blevo resultatlösa.
N. D. A. har vänt sig till en telefonexpert för att höra, huruvida risker förefinnas för att olyckan skall återupprepas.
– Man måste på det bestämdaste varna för att samtidigt beröra en elektrisk ledning och telefonapparaten säger sagesmannen.
Låt vara, att en olycka är mycket sällsynt och endast kan förekomma under särskilt extraordinära förhållanden, men man måste taga med i räkningen, att dessa kunna förekomma. Så länge den telefonerande håller i mikrofonens handtag, finnes ingen risk, även om han samtidigt kommer i kontakt med en annan ström, men då den telefonerande mycket ofta kommer i kontakt med mikrofondosan, måste man dock varna för beröring av elektriska ledningar. Det förhåller sig nämligen så, att mikrofondosan mycket ofta kan vara i kontakt med jordledningen. Detta betyder emellertid ej, att apparaten står i direkt kontakt med jorden, utan strömmen måste passera en hel del motstånd innan den kommer ned i jorden. Alltså kan den ström, som i det berörda fallet gick igenom kroppen ej ha varit så stark. Men olika individer äro i så hög grad olika känsliga för elektrisk ström, att detta ej kan uppfattas som ett regelmässigt fall. Man kan även tänka sig, att belysningsledningen på ett eller annat sätt tillförts extra ström. Dylika tillopp kunna förekomma – den för någon tid sedan inträffade olyckshändelsen, då en häst dog efter att ha kommit i beröring med en telefonledning, berodde utan tvivel på något dylikt.
Slutligen kan sägas, att om man med ena handen kommer i kontakt med en elektrisk ström och med den andra en telefon, så är detta dock betydligt mindre farligt än om den andra handen berör en värmeledning, en vattenledning eller dylikt.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
5 februari 2005