Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs tidning torsdag 19 juli 1928

Nyupptäckta spiralnebulosor.

Upptäckten synes bekräfta Charliers teori om universums uppbyggnad.

Märket ”A. C.” skriver i måndagens nummer av ”Sydsvenska Dagbladet Snällposten”:
Under gårdagen anlände meddelandet om en förvisso ganska sensationell astronomisk upptäckt, som förvandlar den djärva teorin om stjärnsystemens sammangruppering i ”små världsallt” till ett fastslaget faktum. En av Tysklands yngre och mest framgångsrika astronomer W. Baade vid Bergedorffobservatoriet nära Hamburg har på långexponerade fotografiska plåtar med det stora spegelteleskopet därstädes upptäckt en tät grupp ”dimmiga” mycket ljussvaga stjärnor mitt inne i Karlavagnen, De äro skenbart så ljussvaga, att de icke ens i de största kikare kunna upptäckas direkt med människoögon. Han har senare noggrant bestämt deras ljusstyrka och studerat såväl deras som omgivande stjärnors och små nebulosors fördelning på himlen. Med stöd av dessa observationer kan han fastslå dels att de nämnda ”dimmiga” stjärnorna icke äro stjärnor i vanlig mening utan enormt avlägsna spiralnebulosor dels att de bilda en sammanhörande grupp av enorm utsträckning och hittills bland sådana nebulosor okänd täthet. Avståndet bestämmes med en mycket liten felprocent till 150 miljoner ljusår. Diametrarna å de enskilda nebulosorna variera mellan 12,000 och 25,000 ljusår, och gruppens centrala förtätning utgöres av 60 nebulosor inom 700,000 ljusårs diameter.
Innan ännu denna bekräftelse kom, framlade den svenske astronomen professor Charlier en teori över universums uppbyggnad i oändlighet, vilken på sin tid (1921) framlades av honom själv och vilken nu synes ha fått en i huvudsak avgörande bekräftelse genom en ny, viktig astornomisk upptäckt. Professor Charliers teori, som bl. a. utgick från vissa ofrånkomliga motsägelser mellan naturlagarna och antagandet om en likformig utbredning av materien i oändlighet över universum, beskriver världen som sammansatt av ständigt högre men alltid begränsade system, t. ex. solsystem, stjärnsystem, stjärnsystemens system etc.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
5 februari 2005