Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs Tidning tisdag 3 juli 1928

Stjärnhimlen i juli.

Den 1 juli kl. 12 midnatt, den 15 juli kl. 11 e. m. och den 31 juli kl. 10 e. m.
Det obeväpnade ögat finner ej så mycket av intresse bland ”sommarstjärnorna”. Den ljusa sommarnatten berövar stjärnhimlen det mesta av den underbara tjustning, som midvintern i så rikt mått förmår skänka åt firmamentet. Dock kunna stjärnhimlens konstellationer även en midsommarnatt skänka vårt öga ett ljusflöde mättat av skönhet, även om vi inte däri kunna förnimma den strålande prakten hos midvinterns flammande stjärnkykloper.
I zenit känna vi lätt igen den klara blänkaren Vega i Lyrans bekanta konstellation, och strax öster därom se vi Svanen sträcka sin flykt. De båda björnarna, Ursa major, Stora björnen, och Ursa minor, Lilla björnen, vandra i sin eviga färd runt polen följda av och bevakade av Bootes, Björnvaktaren. Mellan den båda björnarna sträcker stjärnhimlens stora Drake sina vindlingar enligt en myt den drake, som vaktade de gyllene äpplena i Hesperidernas trädgård och som dräptes av den oförskräckte Herkules. En annan myt vill göra gällande, att stjärnbilden förevigar en drake, som var nog förmäten att strida mot Minerva, varvid gudinnan ”grep honom med sin hand och slungade honom hoprullad, som han var, in uti himlarna runt världens axel, innan han hunnit upprulla sina vindlingar”.
Nära horisonten i norr se vi Kusken med Capella, och mellan denna stjärnbild och Svanen utbreda sig de bekanta konstellationerna Perseus, Cassiopeia och Cepheus, alla belägna mitt i Vintergatan, av vars glittrande stjärnströmmar vi dock inte upptäcka mycket denna årstid.
Av de stora planeterna intager fortfarande endast Saturnus en för observation gynnsam ställning. Saturnus uppehåller sig i Ophinehus och ses sålunda lysa i meridianen om aftonen.
(D. D.)
J. R.Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005