Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Helsingborgs Dagblad torsdag 18 december 1884

Väderleken

De meteorologiska central-anstalternas i Köpenhamn och Stockholm berättelser för gårdagen lyda enligt ingångna telegram:
Köpenhamn.
Lågt barometerstånd öfver Nordsjön; fallande barometer med styf sydvestlig vind, mildt och regnigt väder öfver Danmark.
Utsigter: Sydliga vindar med mildt och regnigt väder, sannolikt efterföljdt af nordvestliga vindar och kyligare väder.
Stockholm.
Lägsta lufttrycket i V. Vexlande vindar, i mellersta Sverige vindstilla. Mulet och dimmigt väder. Nederbörd flerstädes under gårdagen.
Utsigter: Mulen väderlek, delvis nederbörd.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005