Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

 

Kungörelser och annat

Höganäs Tidning torsdag 5 juli 1928
Anbud
å tillbyggnads- och reparationsarbeten vid folkskolan i Täppeshusen och småskolorna i Jonstorp, Görslöv, Glimminge och Tranekärr, å varje skola för sig, inlämnas senast den 12 dennes till folkskollärare Otto Berg, Jonstorp, som tillhandahåller ritningar och arbetsbeskrivningar.
Skolrådet.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005