Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Öresunds-posten fredag 19 juni 1931

Guldet från Torekov var bara sand.

Hälsingborgs kemiska station får undersöka åtskilligt.

4,165 undersökningar under fjolåret.

Hälsingborgs kemiska stations redogörelse för verksamheten i fjol föreligger nu. Av denna framgår, att 4,165 undersökningar utförts under årtt varav de flesta, 3,560, gällde mjölk- och mejeriprodukter. I övrigt är det många olika ämnen och föremål, som kemiska stationen haft att undersöka, närings- och njutningsmedel, tekniska råvaror och produkter, mineraler, gifter etc. Bland mera ovanliga undersökningar märkes en rörande brandskadade bräder, vilka misstänkes för att eventuellt ha begjutits med fotogen, varför mordbrand skulle kunna tänkas föreligga. Detta kunde dock ej påvisas.
En annan gång inlämnades till undersökning en mjölkliknande vätska, som uppgivits vara ren mjölk, men som visade sig bestå av en olje-vattenemulsion, vilken var fullständigt fri från mjölk.
Från Åstorp insändes vid ett tillfälle prov på maginnehåll från en häst, som dött genom förgiftning. Samtidigt medföljde ett prov av ett slags råttgift. Giftet ifråga har synnerligen kraftiga verkningar och har vållat åtskilliga dödsfall, såväl bland människor som djur, omtalar kemiska stationens föreståndare, ingenjör fil. Kand. Ernst Ingelsson. I hästens maginnehåll kunde råttgiftet ifråga påvisas, varmed dödsorsaken var fastställd.
Någon Torekovsbo hade hittat glimmande sand och misstänkte att det var guld. Han insände tre sandprov till undersökning. Svaret blev tyvärr nedslående. Det var bara helt vanlig sand, innehållande glimmer, och Torekov blev intet Klondyke eller Boliden.
Någonstans ute på landsbygden skulle man en gång i fjol ställa till med ett större gästabud. Han inköpte en hel oxe från en kringresande slaktare. Det kokades också buljong på köttet, men av någon anledning kom man att misstänka, att allt inte stod rätt till med detta, varför man skickade det till undersökning. Det konstaterades, att köttet härrörde från ett självdött djur samt vidare att buljongen innehöll koppar.
På uppdrag av lantbruksstyrelsen ha 1,079 prov av separerad mjölk, kärnmjölk och vassla undersökts i avseende på pasteuriseringsgraden. Av dessa voro nio, motsvarande 0,83 proc., otillräckligt uppvärmda.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
5 februari 2005