Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs tidning onsdag 31 oktober 1928

Kullens sparbank

En mäktig penninginstitution, med 80 år på nacken, i sparsamhetens och välgörenhetens tjänst.

Karl Andersson, ordf. i Kullens sparbank.
A. Th. Andersson, kamrer.

Denna tidning har vid mer än ett tillfälle tidigare ägnat utrymmet i sina spalter åt Kullens sparbanks långa och trogna tjänst som sparsamhetens specielle väktare inom våra bygder. Bankens ålder, verksamhetens omfattning och dess anseende utåt berättigar densamma till hedersplatsen bland Kullabygdens penninginstitut.
I dag, på världssparsamhetens dag, då sparsamhetens paroll ljuder över hela den civiliserade världen, är det för banken en bjudande plikt instämma häri.
”Vad stort sker, sker tyst”. Dessa ord skulle kunna sättas till motto över följande tablå över bankens verksamhet. Ledd av allvarliga odalmän, vana att uttrycka sig i ”få ord men fyndiga” göres därför denna helt kort.
Kullens sparbank, som stiftad år 1848, i dagarna sålunda fyllt 80 år, hade vid årets början en insättarebehållning på 13,719,000 kronor.
Räntorna till insättarna utgjorde för år 1927 kr. 574,200 kronor.
Sparbanken har under årens lopp till allmännyttiga och välgörande ändamål inom kommunerna utbetalt 133,237 kronor.
Sedan år 1926, då beslut fattades att till i skolåldern varande barn inom Väsby och Vikens kommuner, samt framdeles varje år till de barn, som inskrivas i småskolan, såsom gåva överlämna en kontrabok med insatta 5 kronor, vilket belopp icke fick lyftas förrän ägaren fyllt 18 år, ha 921 sådana kontraböcker utdelats.
Nedanstående statistik visar sparbankens utveckling under de tre första 25-årsperioderna samt fjolåret.
Detta är siffror som tala och ett nytt bevis på sanningen i ordspråket ”många bäckar små göra en stor å”. Under de gångna 80 åren ha utfärdats i det närmaste 25,000 motböcker eller lika många som det nu finnes innevånare i de åtta ursprungliga kullasocknarna.
Bankens utveckling och bygdens välstånd ha gått hand i hand. Nya sparbanker ha vuxit upp i Kullabygden och bankens officiella verksamhetsområde har reducerats, men i den ekonomiska utvecklingen har ingen avmattning förmärkts. Insättarnas sparkapital fortfara att växa med kraften av en naturlags styrka.

Under året: År, Insatt belopp Kr., Insättarnas räntor Kr., Utlånta medel Kr.: 1874; 255,527; 27,974; 692,801 - 1899; 622,959; 103,218; 2,656,338 - 1924; 1,791,416; 495,703; 7,480,129 - 1927; 2,054,817; 574,200; 9,483,799.<BR>
Vid årets slut: År, Insättarnas behållning Kr., Reservfond Kr., S:a förvaltade medel Kr.: 1874; 681,817; 31,206; 713,024 - 1899; 2,544,324; 276,783; 2,829,811 - 1924; 12,783,707; 905,074; 13,692,504 - 1927; 13,719,280; 996,347; 15,315,798.


”För bok över dina utgifter, och du skall till din häpnad få se, vad det ena och det andra stiger till.”
Samuel Smiles.

”Barnet av i dag är mannen av i morgon. Lär barnet sparsamhet, och morgondagens nation skall vara sparsam.”Kullens sparbank.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
6 februari 2005