Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs tidning måndag 23 juli 1928

Lejonjakt på hustaken i Höganäs.

En spännande lejonjakt på hustaken i centra av det fredliga Höganäs – det är ju en situation, värd att upptagas av en sensationsglupsk filmkamera. En dylik scen utspelades i verkligheten i går kväll å Höganäs Övre.
D:r Alling i Höganäs är som bekant ägare till en sydamerikansk puma. Mellan ägaren och ”vilddjuret” existerar den starkaste vänskap, vilket dock ej hindrar att berglejonet ibland ger sig ut på olovliga utflykter på egen hand. Djuret är emellertid dessbättre ofarligt, men det har dock förmågan att inom kort församla en stor hop skådelystna, då det visar sig. I går kväll hade puman klättrat upp i ett träd i doktorns trädgård och därifrån hoppat över till taket på ett närliggande tvåvåningshus. Här promenerade puman ogenerat omkring i splendid isolation längs takåsen, runt skorstenarna för att ibland taga sig en titt utöver takrännan. Doktorn fann slutligen situationen ohållbar, då mörkret började falla på. En stege restes och doktorn klev i egen person upp på taket. Först sökte han med lock få djuret med sig ner, men då detta ej lyckades, grep han sin ”kisse” i manen. Den klöste sig emellertid fri och gav sig ut på nya våghalsiga takklättringar. Slutligen ledsnade emellertid kissen på leken och begav sig resolut ner efter att en stund ha begrundat situationen och funnit ett återtåg omöjligt. Härvid förlorade djuret fotfästet och föll ner i marken. Likt alla kattdjur hamnade det på alla fyra och fullständigt oskadat. Snabbt som en pil sköt puman in i sin herres trädgård, och den lilla gratisföreställningen, som med nöje följts av en skara skådelystna, var därmed slut.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005