Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs Tidning lördag 14 juli 1928

Representativa montrer å utställningen.

”Våra egna” ha stått sig utmärkt i konkurrensen med utställare från andra orter. Ja, man kan utan överdrift säga, att flera av de montrer, som anordnats av utställare från Höganäs inom gruppen för hantverk och industri, kunde väl försvarat sin plats å vilken större utställning som helst.Bestyrelsens ordf. fabriksägare Olof Arnberg har, som vi tidigare omnämnt, en representativ monter av sina korsett-tillverkningar och silketrikåer. Arnbergs Korsettfabrik – en av de största i sin bransch inom Skandinavien – använder bl. a. c:a 200 elektriska Singermaskiner, därav ett 50-tal olika konstruktioner.I motsatta flygeln av Öresundsskolan har utställningskommissarien disp. J. Rydström ordnat montern för sin fabrik, Svenska Smergelskivfabriken. Att av svarta och bruna slipskivor och smergelduk arrangera en tilltalande utställning borde synas omöjligt. Motsatsen har emellertid bevisats av disp. Rydström.


Svenska Smärgelskivfabriken, Höganäs.

Bröderna Perssons eleganta och ytterst välgjorda hallinredning har erhållit vackra lovord på utställningen. Vi lämna härmed en bild av nämnda monter, som tillfyllest konstaterar firman ställning inom sin bransch.


Bröderna Perssons snickerifabrik, Höganäs.

Fabrikör A. Kjellströms monter har även uppmärksammats och bilden därav ger endast en svag antydning om de utställda varornas utmärkta kvalité.


A. Kjellströms vackra monter.

En spirande höganäsindustri är E. Rydströms Eftr:s tillverkning av stickade saker. Firmans utställningsmonter är mycket tilltalande och länder densamma till all heder. Omsättningen är i stadigt stigande, och den nyinredda fabrikslokalen vid Skolgatan torde snart bli även den för liten.


E. Rydströms Eftr., Höganäs, monter.

Vidstående bilder ha valts såsom representativa för Höganäs. Där äro många andra som äro lika goda och t. o. m. kanske trevligare. Fotografen har emellertid fått välja själv, och med hänsyn till ljus och andra lokala förhållande äro vi i tillfälle att för dagen endast publicera dessa såsom en honnör åt ”våra egna”.

Hermes och N. V. på utställningen.
Två svenska kvalitetsmaskiner från Nymans Verkstäder.

En exposition, som särskilt uppmärksammats är A.-B. Nymans Verkstäders monter på Höganäsutställningen. Montern är smakfullt ordnad med sex Hermescyklar och en N. V.-cykel var och en på sitt ställ.
A.-B. Nymans Verkstäder, Uppsala, är en firma, vars fabrikat sedan 30 år tillbaka äro väl kända och uppskattade såväl i in- som utlandet. Hermescykeln är så väl känd för sina goda egenskaper, att den ej behöver särskilt rekommenderas. Varje detalj i denna velocipeds utrustning är av en sådan kvalitet, att cykeln gör skäl för epitetet ”den bästa av alla”.
Sedan något mer än ett år tillbaka tillverkar firman även N. V.-motorcykeln, som blivit särskilt väl emottagen och visat sig motsvara alla de krav, som ställs på en verklig kvalitetsmotorcykel. Sedan tillverkningens början har denna typ släppts ut till ett antal av över 1,000 st., som f. n. användas landet runt. Det bör beaktas, att vi här ha ett inhemskt fabrikat av största gedigenhet till ett moderat pris. Såväl motorn som ramen till N. V.-motorcykeln tillverkas nämligen vid Nymans Verkstäder.
Vi vilja rekommendera alla, som önska en verkligt god kvalitetsmaskin, att göra ett besök å A.-B. Nymans monter i Höganäs.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005