Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs Tidning tisdag 10 juli 1928

Ringstorps kvarn på Höganäsutställningen.

Utställningens protektor på en tre timmars rundvandring.

Höganäskeramiken hedrades med ett flertal inköp.

Till utställningar och friluftsfestligheter – inomhusfester och för övrigt – av alla slag, hör ett välförsett förråd av gotter, ty det är alltid stor efterfrågan på den varan vid sådana tillställningar. På nöjesfälten och utställningarna landet runt ser man Ringstorps välkända varumärke, väderkvarnen, på den choklad och konfekt, som där säljes.
Att Ringstorps lilla näpna röda ”mölla” skulle pryda sin plats på Höganäsutställningen var ju självklart, och man skulle säkert annars ha saknat den. Kvarnen är en mycket smakkfull, diskret reklam för fabriken. Här behövas inga meterhöga bokstäver för att tillkännagiva, vad som säljes. Den röda kvarnen talar tyst, men effekten är icke mindre för det. Med sitt vackra läge i den lummiga grönskan på vägen till Folkets park kommer den säkert att utgöra en angenäm anhalt för alla utställningsbesökare.
Ringstorps prislista innehåller f. n. omkring 150 olika artiklar, av vilka många märken tillhandahållas i Höganäs av unga flickor i nationaldräkt. Bland nyheterna i kiosken må nämnas ”Gipsy” och ”Mascot” m. fl. Det är en synnerligen läcker sortering, som här bjudes allmänheten. Ett bevis på fabrikatens popularitet är, att Ringstorp bl. a. blivit ensamleverantör till alla större gymnastikläger i sommar i Skåne och Blekiknge.
Ringstorps choklader och konfekt äro alltför välkända och uppskattade av allmänheten för att behöva någon ytterligare rekommendation.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005