Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs Tidning tisdag 10 juli 1928

Kronprinsen i Höganäs.

Utställningens protektor på en tre timmars rundvandring.

Höganäskeramiken hedrades med ett flertal inköp.
Från besöket å bilutställningen. Kronprinsen jämte svit. Från vänster: kapten C. Norrthon, kyrkoherde R. Thomaeus, disponent J. Rydström, landtingsman J. W. Person, H. K. H. Kronprinsen, direktör R. Blomqvist, landshövding F. Ramel, hovmarskalk Rudebeck och fabriksägare O. Arnberg.

I går klockan halv elva anlände kronprinsen till Höganäs för att besöka dess utställning, vars beskyddare han som bekant är. I kronprinsens sällskap medföljde utställningsbestyrelsens hedersordförande landshövding Ramel, hovmarskalk Nils Rudebeck och adjutanten, kapten H. M. Lagerström.
Den kunglige gästen med sällskap anlände i bil från Sofiero och mottogs innanför grindarna vid parken av utställningens ordf. fabriksägare O. Arnberg, v. ordf. kapten C. Norrthon, kommissarien disp. J. Rydström, direktör R. Blomqvist, kyrkoherde R. Thomæus m. fl. Vid entrén bildade scouter och skolbarn spaljé.
Sällskapet begav sig omedelbart på en rond genom parken, vars olika attraktioner ingående besågos. Parkanläggningarna, Husqvarna-expositionen, restaurangen, akvariet, glashyttan och Höganäsbolagets paviljon fingo bl. a. mottaga besök av kronprinsen, som med intresse syntes taga del av samtliga avdelningar.
Från parken ställdes stegen till öresundsskolan, där automobil- och motorutställningen först besågs. Kronprinsen uppehöll sig en god stund med att bese de utställda vagnarna och avprovade personligen i ett par fall deras bekväma inredning.
Turen kom därefter till avdelningen för konsthantverk, vilken speciellt ådrog sig kronprinsens stora intresse. Flera inköp gjordes, därav en Orrefors-glasskål, en tédosa av alpacca av Wojtechs utställning samt en keramikvas ur Hambergs uppmärksammade monter. Här liksom i parken försökte kronprinsen sin lycka vid tombolahjulet och gynnades också en smula av fru Fortuna. Hos Willie Sjöholm, Höganäs, inköpte kronprinsen ytterligare en blåmålad lervas med utsökt vacker glasyr, en papperskorg av Johnny Olsson samt 18 st. filbunksskålar från firman Andersson & Johansson, Höganäs.
På konstutställningen mottogs kronprinsen av artisten Herman Österlund, som redogjorde för de utställda konstverken. Även denna avdelning väckte kronprinsens intresse och han uttalade sin oförställda beundran för den rikhaltiga expositionen av skånsk konst.
På hemslöjdsavdelningen besöktes först ”det vita rummet”, där Höganässpetsarna och spetsknypplerskorna väckte kronprinsens intresse. Fröken Anna Hallén gav sin höge gäst en grundlig lektion i nämnda spetsars och speciellt Gustaf Adolfs-spetsarnas historia. Även vid hemslöjdstombolan gjorde kronprinsen halt och gynnades av Fortuna med en vinstlott.
Efter en titt över samhället från skolans takterrass togs en gruppfotografi å skolplanen, varav vi här äro i tillfälle att meddela en bild.
Stegen ställdes sedan till samrealskolan, där de höga gästerna mottogos av fru A. Sieurin, som ingående förevisade hemutställningen och ”Bygge och Bo”. I aulan besågos de där befintliga montrerna och i husmödrarnas konditori serverades förfriskningar – apelsinsaft och kakor – vilket synbarligen livligt senterades av alla, ej minst av kronprinsen.
Rektor O. S. Eriksson förevisade kommunala lärlingsskolans utställning och rektor J. Palm mottog kronprinsen vid ingången till Höganäs folkskolors utställningssal. Denna avdelning intresserade kronprinsen i hög grad och rektor Palm ombads ofta att förklara de utställda skolalsterns betydelse i undervisningen.
Efter en titt in i ”det fria” konstnärernas rum, var besöket å utställningen avslutat och sällskapet begav sig i bilar till idrottsplatsen, som förevisades av hrr J. W. Persson och C. Norrthon. Idrottens höge beskyddare i vårt land uttryckte sin beundran för det sätt Höganäs löst sin idrottsplatsfråga. Vid utgången framförde hr Persson samhällets tack till kronprinsen för det intresse han visat Höganäs genom att besöka dess utställning. När den kunglige gästen med uppvaktning steg in i de väntande bilarna utbragte hr Arnberg ett fyrfaldigt leve för kronprinsen.
Avfärden skedde strax efter kl. 1 e. m. Kronprinsen avreste på kvällen med nattåget till Stockholm men återväntas till Sofiero den 17 juli.
Kronprinsens besök å Höganäsutställningen blev en ny glanspunkt för Höganäs. Vår Skånehertig är en folkets man, han gör sig omtyckt, vart han kommer. I Höganäs blev han allas vän genom sitt anspråkslösa uppträdande och sin åstundan att grundligt studera de utställda föremålen.
Vid utgången från idrottsplatsen uttalade kronprinsen en önskan att vid tillfälle få närvara vid tävlingar å densamma under sommarens lopp. Tillfälle därtill torde nog ej heller komma att saknas, om våra idrottsarrangörer får råda.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005