Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs Tidning måndag 9 juli 1928

Utställningens första söndag en glanspunkt.

Enorm publiktillslutning å utställningen och idrottsplatsen.

Samhället fick ett kontinentalt drag. Se upp för ficktjuvar!


Gårdagen blev en stor dag för Höganäs. Ett milt sommarväder var rådande redan från morgonen och som följd härav infann sig publiken i stora skaror.
Morgontåget medförde 500 passagerare, 10-tåget ungefär lika stort antal och extratåget med danskarna betydde en formlig invasion från grannlandet. Bilparkeringsplatsen och cykelstallet blevo snart upptagna, och bilarna måste parkeras utmed samhällets gator. Antalet bilar upgick till c:a 500 och mot eftermiddagen uppskattades antalet besökare till bortåt 20,000.
Idrottsplatsens invigning bidrog i hög grad att öka intresset. Omnibussar från Lund, Landskrona, Örkelljunga, Klippan m. fl. platser vittnade om det stora intresset och effekten av den reklam, som föregått utställningen.
Höganäs har aldrig sett så mycket folk samlat inom sin hank och stör på en enda dag och stämningen bland publiken var den bästa. Höganäsutställningen synes ha slagit fullständigt igenom och man hyser de allra bästa förhoppningar på ett ekonomiskt gott resultat.
Trängseln var vissa tider så stor att utställningslokalerna måste avstängas för att publiken skulle kunna cirkulera.
Idrottsplatsens invigning och Skånehantverkarnas kamratmöte utgjorde dagens stora händelser. Höganäsidrotten bestod sin generalmönstring med glans. Fotbollsmatchen Höganäs–Landskrona med resultatet 2–3 visar huru högt vår fotboll står och i den allmänna idrotten och gymnastiken gav Höganäs idrottsmän glänsande prov god träning.
Höganäs fick även äran av att se ett ”Skånskt hantverksförbund” bildas inom sitt nya kommunalhus.
Ordningen under dagen var mönstergill även om det ibland brast en smula med vakthållning o. d. Det fordras ju stor uthållighet och påpasslighet att handha sådana enorma folkskaror, som under gårdagen voro samlade. Ficktjuvar voro även framme i trängseln och nappade till sig ett par damväskor och de levnadsglada danskarna kunde ibland ställa till upptåg, som kanske ej anses fullt passande i vårt land. Man översåg härmed och som helhetsintryck kan sägas, att utställningens gäster reste med de bästa minnen från Höganäs.

Uttalande om Höganäs idrottsplats.
Bland de många idrottsintresserade besökarna vid idrottsplatsens invigning befann sig även ordföranden i Skånes idrottsförbund friherre O. Palmstierna, Kristianstad.
Vi passade på att intervjua den skånske idrottsgeneralen om vår idrottsplats. Friherre Palmstierna gav samhället en varm eloge för det sätt varpå det löst sin idrottsplatsfråga. En vackrare, mera välbelägen och ändamålsenligt idrottsborg finns knappast i de skånska städerna, även om de i Helsingborg och Malmö äro större.
Bankkamrer F. Eriksson, Malmö, känd idrottsman och tävlingsledare, fungerade som överdomare vid gårdagens idrottstävlingar. Även han uttryckte sin beundran för idrottsplatsen i Höganäs. Löparebanorna äro visserligen ännu så länge något lösa och resultaten bli därav lidande. Denna svaghet torde dock snart kunna övervinnas.
Våra ledande kommunalmän, fabriksägaren O. Arnberg, konsul E. Johnsson samt idrottskommitténs ledamöter kapten C. Norrthon, landstingsman J. W. Persson och byggmästare Hjalmar Elgström, vilka samtliga med stort intresse verkat för idrottsplatsens tillblivelse, kunde med tillfredsställelse konstatera, att Höganäs har idrottsmän och -kvinnor i alla grenar, värdiga den nya magnifika idrottsplatsen.
Den till c:a 3,000 personer uppgående publiken fick bra plats och stämningen var det bästa under tävlingarnas gång.

Program för i dag:
Kl. 10.30 f. m. Anländer kronprinsen till utställningsparken. Scouter och skolbarn bilda häck med flaggor.
Kl. 3–6 e. m. Friluftskonsert i utställningsparken.
Kl. 7–12 e. m. dans.

Programmet för tisdagen upptager:
Husmödrarnas Dag enligt särskilt program.
Fjäderfäkurs i kommunalhuset.
Kl. 3–6 e. m. friluftskonsert i utställningsparken.
Kl. 6 e. m. manskören.
Kl. 7–12 e. m. dans.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005