Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs Tidning måndag 9 juli 1928

Höganäs idrottsplats fick i går en lyckad invigning.

Goda resultat i tävlingarna; höganäslaget bjöd Landskrona hårt motstånd i den första matchen på den gröna mattan.Idrottsmännen defilera.

Höganäs idrottsplats invigning i går försiggick under enkla men högtidliga former. De i samband därmed anordnade idrottstävlingarna i allmän idrott ägde rum under stort deltagande och gåvo flera goda resultat. Idrottsmännen samlades i Hultaboskolan och marscherade i samlad trupp med standar och fanor till idrottsplatsen, där de mottogos av en väntande publik på c:a 3,000 personer, som kantade den smaragdgröna ovalen. Sedan idrottsmännen gjort halt och front framför tribunen, framträdde kommunalfullmäktiges ordf. kapten C. Norrthon, som tog till orda och yttrade:

Idrottsmän, Mina Damer och Herrar!
Å kummunalfullmäktiges vägnar hälsar jag Eder alla välkomna. Vi ha i dag mött upp här med anledning av idrottsplatsens invigning, o. jag vill då innan de första tävlingarna påbörjas, framhålla några synpunkter, som tillfället ger anledning till.
Då vi skåda ut över den väl avjämnade fotbollsplanen, tänker kanske ingen på annat än att nivåförhållandena av naturen varit sådana. Så har emellertid icke varit fallet utan har stora avbaningar och nivåförändringar företagits, vilket arbete utförts huvudsaklingen av idrottsmännen själva och länder dem till heder.
Jag är således säker på att de närvarande ge mig rätt, då jag säger, att få samhällen av vår storlek torde kunna uppvisa en mera välbelägen och välordnad idrottsplats än denna. Även om vi alla i Höganäs varit eniga om att en lämpligare idrottsplats än den gamla var välhövlig och enighet även rått vid besluten om anskaffandet och iordningsställandet av denna, så har den dock icke tillkommit utan en allmän känsla av att samhället därigenom för idrottens skull gjorde en mycket stor uppoffring. Jag framhåller dessa synpunkter för att Ni idrottsmän från Höganäs skola betänka detta och i handling visa att Ni uppskatta vad samhället gjort för Eder. Detta kan naturligtvis ske på mångahanda sätt men det viktigaste av dem alla är dock en sådan uppfattning av idrottens rätta bedrivande och ändamål, att den fostrar Eder till friska, goda medborgare med känsla för ansvar och plikt. Om denna uppfattning av idrotten vunne en allmännare spridning bland alla idrottsmän i vårt land, erhöll samhället en riklig ersättning för de kostnader en välordnad idrottsplats föranleder. Idrottsövningar äro ju ypperliga medel att uppamma vaksamhet, påpasslighet, energi, uthållighet och initiativkraft, liksom de också äro ägnade att stärka känslan av samhörighet, eftersom den gemensamma framgången är i högre grad beroende på att var man på sin post gör sin plikt.
Jag vill uttala den förhoppningen att alla de många som i kommande tider här skola öva idrott av olika slag, måtte rätt uppfatta sina många plikter, då skall idrotten hjälpa dem fram till målet att bliva friska, glada och nyttiga människor. Med dessa ord förklarar jag Höganäs idrottsplats invigd.


Kapten C. Nordholm håller invigningstalet.

Därefter följde gymnastikuppvisningar samtidigt av en manlig och en kvinnlig trupp under ledning av resp. Carl Bogren och Petri Andersson. Uppvisningarna blevo synnerligen lyckade och båda avdelningarna skördade livligt bifall. Den följande fotbollsmatchen mellan Höganäs och Landskrona B. o. I. S., som refereras på annan plats, blev en uppvisning av verkligt förstklassig associationfotboll. Höganässpelarna dokumenterade sig som jämngoda med de allsvenska landskroniterna. Höganäs musikkår bidrog till att höja stämningen och gymnastikuppvisningarna föresiggingo delvis under musik.
De allmänna idrottstävlingarna gåvo följande resultat:
Löpning 100 m.: 1) H. Sjöström, I. F. K., Malmö, 11.2, 2) Sture Olsson, I. F. K., Helsingborg, 11.6, 3) Nore Pettersson, Bjuv, 11.8. Hrr Sten och Sture Svenssons hederspris tilldelades segraren Sjöström.
Höjdhopp: 1) K. E. Lundberg, I. F. K., Malmö, 1.753, 2) K. Örjevall, Kristianstad, 1.69, 3) Hj. Wållin, I. F. K., Helsingborg, 1.60. Höganäs Bollklubbs styrelses hederspris tilldelades Lundberg.
Längdhopp: 1) G. Andersson, Kristianstad, 6.76 m., 2) H. Sjöström, Malmö, 6.30, 3) G. Wallin, Göta, Helsingborg, 6.24. Höganäsutställningens vandringspris tilldelades G. Andersson.
Löpning 400 m.: 1) Gösta Andersson, Kristianstad, 53 sek., 2) K. Jönsson, I. F. K., Malmö, 53.8. 3) Hj. Wållin, I. F. K., Helsingborg, 54.1. Skeppsredare C. Norrthons hederspris tilldelades Gösta Andersson.
Spjutkastning, bästa hand: 1) Einar Hedberg, I. F. K., Helsingborg, 50.46 m., 2) Ivar Andersson, Höganäs B. K., 44.96, 3) Hans Larsson, Svedberg, 43.82. Höganäskamraternas styrelses hederspris tilldelades Hedberg.
Stafettlöpning 4 X 100 m.: 1) I. F. Kamraterna, Malmö, 45.06, 2) I. F. K., Helsingborg, 47.01, 3) Göta, Helsingborg, 47.04. Fabrikör O. Arnbergs vandringspris tilldelades I. F. K.-laget, Malmö.
Juvelerare Frits Olssons hederspris till bäste idrottsman tilldelades Gösta Andersson, Kristianstad. D:r G. Allings hederspris till bäste Höganäsidrottsman tilldelades Gunnar Persson. Höganäs Gymnastikförenings hederspris till bäste spjutkastare från Höganäs tillföll I. Andersson. Höganäs Tennisklubbs hederspris till bäste löpare från Höganäs tilldelades H. Rickman. Hr Henry Olssons hederspris till bäste fotbollsspelare i Landskronalaget tilldelades ch. F. Lindfors. Handl. E. Söderbergs hederspris till bäste spelare i Höganäslaget tilldelades Egon Johansson. Konsul E. Johanssons hederspris till bäste höganäsare i längdhopp tilldelades Gunnar Persson. Konsul E. Johanssons hederspris till bäste höganäsare i höjdhopp tillföll Helmer Pettersson.
Efter invigningen gav Höganäs Idrottsförbund middag å utställningsrestauranten för ett 40-tal inbjudna. Vid denna utdelade Höganäs Idrottsförbunds ordf., landstingsman J. W. Persson den minnespokal till Landskronalaget, som skänkts av Idrottsförbundet. Skånes Idrottsförbunds ordf. friherre Palmstierna, Kristianstad, överlämnade plaketten i brons till hrr Gustav Svenson och J. W. Persson för intresserat arbete vid idrottsplatsens anläggning samt förbundets diplom för intresserat arbete i idrottens tjänst till hr Algot Duhlin. Kommunalfullmäktiges ordf. kapten C. Norrthon överlämnade en penningsumma från kommunalfullmäktige till arbetsförman Nils Nilsson för visat intresse och arbete vid idrottsplatsen anläggning. Tal höllos under middagen av bl. a. friherre Palmstierna, Skånes Fotbollsförbunds ordf. fabrikör E. Persson, Landskrona, kapten C. Norrthon, landstingsman J. W. Persson och målaremästare G. Svenson.
På förmiddagen invigde Höganäs Bollklubb sin nya klubbflagga, varvid ordf. erinrade om, att flaggan tillkommit dels för att celebrera idrottsplatsens invigning, dels klubbens inträde i de nationella fotbollsserierna. Han hoppades att under flaggan nya framgångar skulle läggas till de föregående. Beledsagad av ett trefaldigt leve gick så den nya flaggan i topp.

Invigningsmatchen.

Höganäskombinationen – Landskrona B. I. S. 2–3.
I samband med sin stora utställning passade Höganäs på att inviga sin nya, storstilat anlagda idrottsplats. Till motståndare i den första matchen hade man lyckats få ett lag av de bästa, d. v. s. allsvensk klass, nämligen Landskrona B. & I. S., mot vilket ett kombinerat hemmalag, bestående av 7 spelare ur B. K. och 4 ur Kamraterna, ställde upp. Resultatet av matchen blev, att gästerna segrade knappt men rättvist med 3–2. Höganäs ”stadslag” hade fått en ganska lyckad sammansättning, som också beredde sina mera berömda motståndare ett hårt motstånd. Då nu Höganäs långt om länge fått en representant i sydsvenska serien, borde absolut ”stadslaget” även i fortsättningen få föra platsens färger i striden mot de övriga serielagen, men en sammanslagning av de båda föreningarna eller övergång av de bästa spelarna stöter förmodligen på hårt motstånd.
Hemmalaget mötte med förut bekantgjord uppställning, medan Landskrona tagit med Mårtensson på v. i. Trots det goda resultatet hade kombinationen ett flertal svaga punkter. Försvaret bra som vanligt, men av halvbackarna var det endast h. h. som var i form. Ovanligt nog hade c. H. En mindre lyckad dag och kom allt för ofta till korta mot gästernas snabba passningsspel. H. i. ”Zeka” var kedjans och lagets bästa man med ett lyckat ”samarbete” med c. och h. y. V. i. Spelade svagt, varför ”Tist” fick dålig hjälp i sina försök att överlista Linder. Hemmalagets två mål på sina motståndare visade, att gästernas försvar icke var alldeles omöjligt att passera, och flera kunde de blivit, om kedjan varit lyckligare i sina förehavanden framför mål. Landskrona stoppade emellertid många anfall genom sitt durkdrivna offsidespel. Priset till bäste man i det gästande laget tillföll c. h. Lindfors.
Inför en rekordpublik på över 2,000 personer förrättade hemmalaget avspark och uppnådde första tillfället genom ”Tist”, som dock sköt över. Gästerna ville inte vara sämre utan svarade omedelbart med skott av h. i., men sedan blev det komb., som ordnade ihop de farligaste anfallen. ”Zeka” fick en bra boll från v. y. Men sköt utanför, och på en bakåtboll till målvakten förekoms denne av h. y., som brände på hårt men tyvärr i stolpen. Hemmalaget släppte inte övertaget, och redan i 4 min. gjordes första målet. C. h. lade fram för h. y., som trots liten vinkel fick iväg ett skott, vilket målvakten hjälpte till att slå i mål. Gästerna fingo nu först upp farten och försökte oupphörligt komma igenom försvaret med sitt branta passningsspel i innertrion. Bröderna Moberg stoppade emellertid ansatserna, och de skott, Hacke avlossade, tog målvakten säkert. Utjämningen till 1–1 kom dock i 18 min. efter anfall på högersidan och direkt skott i mål av c. Mot slutet av halvleken uppnådde hemmalaget flera goda tillfällen utan att dock kunna göra slag i saken. En hörna strax före paus lade v. y. Över till h. y., vars centring c. mötte med huvudet men fick bollen i ribban. Vid halvtid stod ställningen fortfarande 1–1 och hörnorna 3–2 till Landskrona.
Början av andra halvlek blev en hård landskronapress, som dock hemmalaget med hjälp av ett djärvt offsidespel red ut. Höganäs första anfall kom i 7 min. genom ”Tist”, som framspelades av c. och vars hårda skott ställde till oreda föramför mål till dess Torsten Andersson sköt under ribban. 2–1 och jubel. Samme spelare hade även bra tillfälle till nästa mål men sköt nu över. Spelet hade hittills förts i ganska lugnt tempo, men Landskrona ökade nu farten åtskilligt och gick in för segern, och 2–2 blev det i 12 min. J. Moberg gjorde frispark, som c. h. Lindfors lyfte över försvaret, medan Hacke kilade igenom och lyfte bollen över den utrusande målvakten. Ännu en gång övergav målvakten sin bur och Hacke sköt men nu klarade backen på linjen. Hemmalaget hade nu fullt upp att göra med att hålla de snabbt anstormande gästerna ifrån sig, vilket lyckades till 22 min. då Landskrona fastställde slutresultatet till 3–2. Hacke var ånyo i farten och passade till c., som efter enkel avdribbling av backen behörskat sköt i mål. Hemmalaget hade ännu inte uppgivit hoppet om bättre resultat och lyckades också tillspela sig goda tillfällen. Torsten Andersson kom bra fram tvenne gånger men avslutade dåligt, och å andra sidan hade v. i. Fritt mål men lyfte bollen över. Andra halvlekens hörnor gingo även till Landskrona med 2–1.
Vid fulltid hade följaktligen Landskrona B. & I. S. med sin 3–2 seger vunnit första matchen på den nya idrottsplatsen.
Utmärkt domare var hr Otto Olsson, Helsingborg.
Stål.Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005