Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs Tidning lördag 1 september 1928

Fotbollsförbundet näpser råa spelare.

Tillföljd av den senaste tidens meddelanden om svåra olyckshändelser under fotbollsspel har Sv. Fotbollsförbundets verkställande utskott enligt Aftonbladet i cirkulär till de nationella seriernas domare anmodat dessa att noga registrera och till förbundet inrapportera alla förseelser under pågående matcher, efter vilka vederbörande spelare, som förgått sig, tilldelats tillrättavisning av domaren eller beordrats att lämna planen. Först efter det sådana rapporter inkommit, blir det nämligen möjligt för Fotbollsförbundet att ställa de felande till ansvar. Undersökning föranstaltas då omedelbart och straff följer i regel, om det icke visar sig, att förmildrande omständigheter föreligga.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005