Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs tidning onsdag 25 juli 1928

Sexvåningshus i Helsingborg blott undantagsvis.

Regeringen har avslagit den av byggmästaren O. Andersson i Helsingborg gjorda ansökningen om tillstånd att till bostadslägenheter inreda viss del av vindsvåningen i en å tomten n:r 4 i kvarteret Oscar II under uppförande varande bostadsbyggnad. Byggnadsstyrelsen förklarade sig fullständigt dela den uppfattningen, som såväl estetiska nämnden i Helsingborg som länsarkitekten Nils A. Blanck i Malmö gjort gällande, nämligen att en viss försiktighet bör iakttagas med uppförande av sexvåningshus i staden med hänsyn till den redan befintliga låga bebyggelsen och dess betydelse för stadsbildens helhetsverkan.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005