Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Helsingborgs Dagblad torsdag 18 december 1884

Tobaksrökningen

En polsk läkare, Zulinski, har i en medicinsk tidskrift i Warschau offentliggjort resultatet af en mängd undersökningar, som han anstält på menniskor och djur i fråga om tobaksrökens verkningar på organismen. Ehuruväl tobaksröken i och för sig innehåller skadliga ämnen – utom nicotin innehåller röken colidin, som också verkar bedöfvande – så framträda dessas verkningar först rätt klart, när tobaksrökaren har för vana, att svälja röken. Cigarrökaren förtär mera giftämne än cigarettrökaren, och denne åter mer än piprökaren; minst farlig är rökning, när röken avkyles af vatten. Ljus tobak anses i allmänhet vara den lättaste, men författaren fäster uppmärksamheten på, att kemiska ämnen emellanåt användas för att bibringa tobaken en ljus färg. Somliga ljusa tobakssorter, t. ex. den franska »Caporal» och den engelska »Birds eye» frambringa på grund af de träartade fibrer, de innehålla, en mycket varm rök, som kan åstadkomma inflammation, ja till och med kräfta i tungan. Dr. Zulinski anser de mörka tobakssorterna för att i det hela vara de oskadligaste.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
4 februari 2005