Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

 

Födda/födelsedagar

Gossebarnet Rolf Allan (inga föräldrar angivna, men notisen stod efter Bruksarb. Frans Vilh. Nilssons dotters namn).   Öresunds–posten, legala nyheter Höganäs församling, onsdag 21 januari 1931

Gossebarnet Åke Bertil Sigvard (inga föräldrar angivna, men notisen stod efter Bruksarb. Ernst Ekstrands dotters namn)   Höganäs Tidning, legala nyheter, torsdag 12 juli 1928

Ingenjör Karl Mauritz Ahlstrands dotter Signe Kerstin.   Öresunds–posten, legala nyheter Höganäs församling, onsdag 21 januari 1931

Ritaren Edvard Georg Anderssons son Jan Bertil.   Öresunds–posten, legala nyheter Höganäs församling, onsdag 21 januari 1931

Sjuttio år fyller i dag lantbrukaren August Bengtsson, Röa smedja, Kvidinge.   Öresunds–posten, torsdag 7 maj 1931

Gjuteriarb. Gustaf Rudolf Borgs dotter Maja-Lisa Gunhild.   Öresunds–posten, legala nyheter Höganäs församling, onsdag 21 januari 1931

Bruksarb. Ernst Ekstrands dotter Inga-Lisa Carla   Höganäs Tidning, legala nyheter, torsdag 12 juli 1928

Femtio år fyller i dag byggmästare Albin Hagelkvist, Starby.   Öresunds–posten, torsdag 7 maj 1931

85 år fyller i dag trädgårdsmästare Anders Hansson, Rögle.   Höganäs Tidning, legala nyheter, lördag 14 juli 1928

En DOTTERS lyckliga födelse i dag kl. 8 f. m. få vi glädjen härmed tillkännagifva.
Helsingborg den 13 December 1867.
Ida Henckel,        C. Henckel.
född Rosenberg.
Helsingborgs tidning lördag 14 december 1867

Målaren Hugo V. Jannessons dotter Inger Maj-Britt.   Öresunds–posten, legala nyheter Höganäs församling, onsdag 21 januari 1931

Gruvarb. Gustav Vilh. Johanssons söner Klas Gustav och Jan Erik.   Öresunds–posten, legala nyheter Höganäs församling, onsdag 21 januari 1931


Patron P . Jönsson, Louisefred.

Öresunds–posten, torsdag 7 maj 1931
Sjuttio år fyller i dag lantbrukaren P Jönsson, Louisefred, Nyhamnsläge.
J., som är bördig från Kattarp, har sedan 1887 innehaft Louisefred, arrendegård under Krapperup. Både som jordbrukare och kommunalman hör han till de ledande inom Kullabygden. En mångfald offentliga uppdrag ha anförtrotts honom. Sålunda är han sedan åtskilliga år ledamot av kyrkorådet, kyrkovärd, kommunalfullmäktig, v. ordförande i styrelsen för högre folkskolan och ordförande i Kullens energiförening. Vidare är han ledamot av Luggude härads vägstyrelse och av Sydsvenska Bankens styrelse.
Genom sin rika begåvning och sin stora arbetsförmåga liksom på grund av sina vinnande personliga egenskaper har patron Jönsson förvärvat sig aktning och sympati hos dem han i mångskiftande gärning kommit i beröring. Hyllningarna blir säkert omfattande för dagens jubilar.

Bruksarb. Ring Erik Sture Larssons son Sven Åke Vallentin.   Öresunds–posten, legala nyheter Höganäs församling, onsdag 21 januari 1931

Bruksarb. Adolf Magnussons dotter Gunhild Ingegerd.   Öresunds–posten, legala nyheter Höganäs församling, onsdag 21 januari 1931


Patron Gustaf Nilsson,
Gamla Wilhelmsfält.


Höganäs tidning fredag 20 juli 1928
75 år fyller i dag patron Gustaf Nilsson, Gamla Wilhelmsfält.
Hr Nilsson är född i Höja församling å egendomen Rönnesfält, som vid denna tid tillhörde hans fader. Redan vid unga år hyste han livligt intresse för jordbruk, genomgick Trelleborgs lantbruksskola och övertog i slutet av 1870-talet arrendet av såväl Höjagården som Nybo kronoboställe. Vid denna tid togos hr Nilssons intressen och krafter även i anspråk för socknens angelägenheter, och han var bl. a. ordförande i kommunalnämnd, komm.-stämma o. fattigvårdsstyrelsen. Vid bildandet av Höja och Starby sparbank var hr Nilsson en av stiftarna och medlem av den första styrelsen för banken.
År 1889 överlät hr Nilsson arrendet av Höjagården och förvärvade vid samma tillfälle genom köp egendomen Gamla Wilhelmsfält i Strövelstorps socken. Nybo boställe behöll han till år 1925. Gamla Wilhelmsfält har under hr Nilssons erfarna och energiska ledning i alla avseenden förbättrats och ingen möda har sparats när det gällt att göra egendomen till det förstklassiga jordbruk den nu är, ett mönsterbruk för bygden.
Under sin vistelse i Strövelstorps socken har hr Nilsson ej åtagit sig kommunala uppdrag. Däremot har han beredvilligt ställt sig till förfogande för sammanslutningar till gagn för jordbruket och dess binäringar och därvid beklätts med många förtroendeuppdrag. Alltjämt är han ordförande i Åsbo och Bjäre hästförsäkringsförening samt styrelseledamot i Engelholmsortens andelsslakteriförening.
Ännu i sitt 75:e år är hr Nilsson ovanligt livlig och ungdomlig både till sitt sätt och lynne samt vid synnerligen god vigör. Hans friska gemytlighet och gedigna karaktär har förskaffat honom allmän aktning och många uppriktiga vänner. Av alla dem som stå honom nära och med vilka han under sin långa gagnerika verksamhet kommit i beröring bringas honom förvisso på hans högtidsdag mycken vördsam och hjärtlig hyllning.

Sjöman John Leonard Nilssons dotter Elsie Marianne   Höganäs Tidning, legala nyheter, torsdag 12 juli 1928

Bruksarb. Frans Vilh. Nilssons dotter Kerstin.   Öresunds–posten, legala nyheter Höganäs församling, onsdag 21 januari 1931

Grovarb. Erik Georg Nilssons dotter Sonja Linnea Ingeborg.   Öresunds–posten, legala nyheter Höganäs församling, onsdag 21 januari 1931

Toffelmak. Alfred Olssons son Knut Arne.   Öresunds–posten, legala nyheter Höganäs församling, onsdag 21 januari 1931

Bruksarb. Härdin Pålssons dotter Ingrid Irene   Höganäs Tidning, legala nyheter, torsdag 12 juli 1928

Sjöm. Karl Johan Alrik Svenssons dotter Ally Inga-Britt.   Öresunds–posten, legala nyheter Höganäs församling, onsdag 21 januari 1931

En SONS lyckliga födelse.
Helsingborg den 14 December 1884.
Oliva och Martin Wetterling.
Helsingborgs Dagblad, tisdag 16 december 1884

Ingenjör Åke Åkesson Nordenfelts son Torsten Åkesson.   Höganäs Tidning, legala nyheter, torsdag 12 juli 1928Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
6 februari 2005