Familjenotiser      Lokalt från nordvästra Skåne      Mat och hushåll      Snapshots     
Intet nytt under solen...      Brott och olyckor      Från utlandet      Ospecificerat     

  Höganäs tidning onsdag 18 juli 1928

Blodspengarna förslösades på nöjen.

Hustru Nilsson visar sig alltjämnt hård och kall.

STOCKHOLM, tisdag. (TT.)
Dagens Nyheter meddelar på tisdagen ytterligare detaljer från förhören med Edsalamakarna Nilsson, vilket visar hur hård och kall hustrun Nilsson är. Då förhörsledaren vid ett tillfälle frågade henne hur hon skulle känna det om hennes sons lik nu grävdes upp och hon fick se honom i hans nuvarande tillstånd, log hon endast men gav intet svar. Ej heller gick det att rubba henne ur hennes intagna ståndpunkt genom att låta mannen själv omtala för henne att han skjutit fostersonen och sedan avlagt fullständig bekännelse. Hustrun Nilsson sade då utan att ändra en min eller på annat sätt visa att hon kände sig upprörd över bekännelsen: ”Har du skjutit, var väl han, Gotthard, tokig”. För de pengar, 2,000 kr., som makarna fingo på den mördades livförsäkring, företogo de en biltur till Blekinge och ha för övrigt förslösat pengarna på olika sätt. Då saken togs upp, återstodo endast 100 kronor.


Tillbaka

 

Webmaster
Senast uppdaterad:
5 februari 2005