Korpral Johannes Winkler 1815
av Carin Olofsson


Vem var då ”Pionnier–Corporalen Johannes Winkler”? Ja, det är inte så lätt att veta, eftersom det inte finns så mycket information om honom före dödsfallet. Det jag fått fram är att han föddes den 14 eller 15 augusti 1772, möjligen i Malmö. Enligt kyrkoherden i Väsby 1815, Per Olin, så kom Winkler nämligen till församlingen från Malmö 1809. Detta verkar dock inte stämma, för han finns inte med i inflyttningslängden det året, och dessutom dog hans första hustru, Elna, i Väsby av tvinsot 1808 30/1, 32 år gammal.

1810 11/6 gifte Winkler om sig med änkan Hanna Larsdotter. De fick två barn tillsammans; Johan Georg, som föddes utom äktenskapet 1809 20/7 och Sissa, som föddes 1815 17/8, drygt fem månader efter faderns död. Som dopvittne vid Johan Georgs födelse finns bl.a. Thomas Stawford. Inget av barnen nådde dock vuxen ålder, så det finns, såvitt jag kunnat få fram, inga ättlingar till Johannes Winkler. Sissa dog 1817 5/1, endast ett år och fyra månader gammal. Johan Georg blev 12 år och 8 månader gammal, och dog 1822 16/3, gruvan. Dödsorsaken är ”ihjälfallen”. Samma dödsorsak står även antecknad för korpral Winkler, så förmodligen skrevs anteckningen i dödboken innan det konstaterats att han blev mördad.

Samma dag som Johan Georg dog står det följande i Stawfords dagbok:
”En beklaglig olyckshändelse inträffade i morse i Försöket. Då en pojke vid namn Johannes Winkler skulle gå ned i gruvan, försökte han styra korgen med foten, varvid hans träsko fastnade mellan glidplankorna ca 2 famnar ned från schaktsöppningen, korgen svängde och pojken föll ned i schaktet och slog ihjäl sig. Modern till denne pojke, som var 13 år gammal, har tidigare förlorat 2 män på ungefär liknande sätt. - 2 man voro med honom i korgen, men som de hade ryggarna vända mot pojken, kunde de givetvis icke rädda honom.”

Korpral Winkler begrovs 1815 23/4. I Stawfords dagbok står: ”Yesterday according the resolution of the court Winckler was Buried with all the ceremony of the Church as the Court found that He had been murdered by some Person or Persons (yet) unknown.” (”I enlighet med rättens beslut begrovs Winckler i går under kyrkliga ceremonier, emedan rätten hade funnit, att han hade blivit mördad av en eller flera ännu okända personer.”)

Hustrun Hanna Larsdotter föddes 1779 16/1. Föräldrarna var ryttare Lars Berggren och Sissa Åkasdotter i Tjörröd. Några dagar efter Hannas ettårsdag, dog modern av ”torrwärk”. Hanna själv dog av värk 1831 20/11, knappt 53 år gammal.

Lars och Sissas barn:
Nils, född 1766 21/4
Kirstina, född 1769 2/7
Olof, född 1773 4/3
Elsa, född 1774 20/10
Hanna, född 1779 16/1, död 1831 20/11

I sitt vittnesmål nämner Stawford husaren och skomakaren Köhler, som var svåger till Winkler. Denne Köhler hette Anders i förnamn och kom från Ängelholm. Han gifte sig med Hannas syster Kirstina Larsdotter 1801 18/12. Anders dog i Tjörröd 1838 22/7 vid nära 66 års ålder, som afskedad hussar och fattighjon.

Anders och Kirstinas barn:
Sissa, född 1802 9/10, död 1807 14/4
Ingrid, född 1804 22/10
Sven Peter, född 1810 25/7, död 1813 3/6
Sissa, född 1811 4/12, död 1813 8/6

När Hanna gifte sig med Winkler var hon ju änka, och hennes första make var Peter Petersson Bergstrand. Han föll ner i ett schakt och dog 1806, endast 24 år gammal. Hanna och Peter fick två döttrar. Bägge fick namnet Anna Stina, och bägge dog innan de fyllt ett år.

I maj 1818, tre år efter Winklers död, gifte Hanna om sig med Pionnier och gruvarbetare No 21 Adam Westerholm. Han föddes i Göteborgs Garnisonsförsamling 1794 7/2. Föräldrarna var ”Constapeln vid Baron Hjertas C.” Eric Westerholm och Maria Frisk, 31 år gammal. Två år senare, 1796 7/2, föddes Adams bror Ferdinand. Adam avled 1851 1/1 i Väsby. Enligt dödboken var han 54 år, 11 månader och 15 dagar gammal, men det stämmer inte med hans födelsedatum enligt födelseboken. Däremot stämmer det med det födelsedatum som anges i husförhörslängderna, nämligen 1796 15/1.

Hannas och Adams barn:
Aron, född 1818 5/8, ett av dopvittnena var för övrigt Maria Betzel, som var farmor till Albin Hamberg
Carl Gustaf, född 1821 29/6, död 1870 5/7

Aron gifte sig 1857 med Maria Sahlsten, piga i Hultabo och född omkring 1831. Hon överlevde sin man, som dog av allmän svaghet 1886 16/2.

Arons och Marias barn:
Adam (trolovningsbarn), född 1857 25/7
Johanna, född 1859 18/6
Anna, född 1861 2/7
Lovisa, född 1863 21/12
August, född 1866 5/4
Christina (Ingrid Catharina), född 1868 20/11
Rudolf, född 1871 12/3
Amanda, född 1873 17/4
Johannes, född 1875 23/5
Hulda Nathalia, född 1879 11/8, död 1882 11/1 av bröstsjukdom och svulst i kroppen

Carl Gustaf flyttade till Mörarp, och var gift där. Jag har dock inte hittat vem hans hustru var eller hur många barn de fick, eftersom Mörarps kyrkoböcker endast finns i begränsad omfattning på DDSS. De fick i alla fall minst två barn, vilka jag har hittat genom dödsnotiserna:

Adolf, född beräknat 1844 31/12, död 1852 15/7, 7 år, 6 månader och 15 dagar gammal
Albertina, född beräknat 1851 7/5, död 1851 18/5, 11 dagar gammal

Carl dog utfattig 1870 5/7 i Mörarp 49 år gammal, ”i socknen vistande”. Han var då fortfarande gift, men ingen anteckning finns om hustruns namn.

Drygt 3,5 år efter Hannas död, 1834 2/8, gifte Adam Westerholm om sig med pigan Gustafva Winberg. Adam dog 1851 1/1, strax innan sin 55:e födelsedag. Enligt dödboken blev han nämligen 54 år, 11 månader, 15 dagar gammal, vilket innebär att han föddes beräknat 1796 17/1. Gustafva överlevde honom, och dog inte förrän drygt 16,5 år senare; 1867 21/7. Hon var då 72 år och 10 dagar gammal, vilket innebär att hon föddes beräknat 1794 21/9. Dödsorsaken var emphysema pulmonius, bronchitis.

Adam och Gustafvas barn:
Botilla, född 1836 15/12, död 1871 16/3 av magsår        

Gustafva hade även en son utom äktenskap. Troligtvis var Adam fadern eftersom sonen får efternamnet Westerholm:
Johannes, född 1833 ?/4

Botilla, som då kallades Anna Botilla, gifte sig med drängen Bengt Jönsson från Steglinge 1862 3/9. Bengt gifte om sig efter Botillas död, med änkan Troen Sörensdotter från N–r 1 Stubbarp, Brunnby (M). Han dog endast drygt 46 år gammal 1878 23/3 av kronisk lungkatarr, och föddes beräknat 1831 29/10.

Botillas och Bengts barn:
Jöns Peter, född 1862 8/10
Amanda, född 1865 30/3
Frits Oscar, född 1867 23/8, död av lunginflammation 1877 30/5
Hilma, född 1870 28/5

Johannes Westerholm var Bruksarbetare N–o 38 när han 1857 11/4 gifte sig med pigan Ingrid Ekberg, född 1830 17/11, dotter till husaren och gruvarbetaren Jöns Ekberg och Greta Sjöberg. 1881 22/7 dog Johannes av lungsot, endast drygt 48 år gammal.

Johannes och Ingrids barn:
Edvard, född 1858 18/3, död av kroniskt diarré 1863 16/11
Augusta, född 1860 18/1, död av lungsot 1865 20/4
Wilhelmina, född 1862 5/4
Edvard, född 1864 2/7
Albert, född 1867 6/1
August, född 1870 13/4, död av difteri 1876 20/1
Betty, född 1872 15/7, död av pemphigus 1872 31/7
Martin, född 1873 26/7, död av strupsjuka 1875 11/4

Wilhelmina fick tre barn utom äktenskap: dödfödd dotter 1884 4/4, Axel, född 1885 16/11 och Karl Wilhelm, född 1889 20/5. 1894 4/11 gifte hon sig med August Johansson i Tjörröd, men om det var han som var fadern till barnen framgår inte.

Edvard gifte sig 1888 19/5 med Beata Persson. De fick barnen Augusta Paulina, född 1888 7/10, Hilding Waldemar, född 1891 12/3 och död av brännskada 1892 21/5 samt Hilding Waldemar, född 1893 15/12 och död i Karlskrona 1978 6/10, gift med Amanda Viktoria, född i USA 1897 9/12 och död i Karlskrona 1971 17/7.


Dessutom finns det en Adolf Westerholm, som jag inte hittar i födelseböckerna på DDSS, men han verkar ha stark anknytning till Adam Westerholms och Gustafva Winbergs barn Johannes och Botilla (att döma av dopvittnena för barnen). När Botillas make Bengt gifte om sig står antecknat ”…arfskiftet upprättadt af Falkman och underskrifvet af barnens Morbroder Kolh. A. Westerholm…” Detta skulle kunna syfta på Botillas halvbroder Aron, men jag har inte sett titeln Kolh. på honom. Däremot står Adolf antecknad som kolhuggare vid ett flertal tillfällen. Är det någon som vet om och hur de är släkt med varandra får ni gärna höra av er.

1852 2/10 gifte gruvarbetare N–r 371 Adolf Westerholm sig med pigan Anna Nilsdotter Norberg. Adolf står också antecknad som arbetare N–r 97 och kolhuggare. Han föddes beräknat 1827 4/3, eftersom han dog av magkräfta 1893 7/4, drygt 66 år gammal.

Adolfs och Annas barn:
Axel, född 1853 13/3, död av scharlakansfeber 1856 13/12
Nils Peter, född 1855 8/4, död av scharlakansfeber 1857 1/2
Augusta, född 1857 29/4, gift 1880 5/12 med Anton Fredrik Madsen från Landskrona
Axel, född 1859 4/5
Hilda, född 1861 27/10, gift 1882 3/12 med Fredrich Anton Madsen från Landskrona
Maria, född 1864 1/4
Albert, född (på N–o 1 Wallåkra) 1866 30/5, död av akut diarré 1869 1/2
Albert, född 1869 24/9
Theodor, född 1873 31/10
Jenny, född 1876 28/2


Källor:
DDSS – Demografisk Databas Södra Sverige
Thomas Stawfords dagböcker
Sveriges Dödbok
Väsby och Höganäs kyrkoböcker

Tillbaka