Tavla, föreställande Eric Sinius familj

Eric Sinius med familj
Längst till vänster står ende sonen Samuel, sedan ser vi Eric Sinius, hustrun Catharina Maria Ingelotz samt åtta icke namngivna döttrar. Vid Erics och hustruns fötter är målat en liten kista med en grön krans på locket, som representerar de barn som dog i tidig ålder.

Detalj från tavlan
Texten på tavlan lyder ”Eric Sinius Häradsprost Kyrkoherde i Brundby från 1703–1743 med Familj”. Årtalen är dock fel, eftersom Erik Sinius inte blev kyrkoherde förrän 1704 och han dog redan 1742.

Samtliga foton på denna sida är är tagna av Carin Olofsson

Tillbaka