Eijlert Augustinus Herrmansson

Född 1813 28/8, repslagare dräng och arbetskarl vid Grufvan, gifte sig 1836 16/12 med Tåren Svensson, jungfru från Höganäs. Tåren föddes 1817 25/2, far Påhl Svenson, Hultabo och mor Anna Pehrsdotter.

Ejlert dog 1879 22/12 i en ålder av 66 år, 3 månader, 24 dagar. Då var han repslagare på N–o 8 Höganäs. Dödsorsaken angavs till ”fallit omkull och fanns död å marken”, med anteckningen ”Gubben var svag och skröplig, hade varit gående till Brunnby och, halt och dimmigt som det var, fallit omkull på ett brant ställe och skadat sig så, att han dött ute på marken ett stycke ifrån det ställe, der han föll. Avis om begrafn. utfärdad af Kronofogde J. Ekelund af. d. 27/12 79.”

1888 28/11 dog Thåren Pålsson av ålderdomssvaghet i en ålder av 71 år, 9 månader, 3 dagar. Hon var då änka på N–o 8 Höganäs.

Ejlerts och Tårens barn:
Hans Petter, född 1837 11/5
Carl Ludvig, född 1839 14/7
Annette Beatha, född 1843 21/1
Ejlert Augustinus, född 1845 26/7
Elina Augusta, född 1848 5/2 och död 1848 17/2, i en ålder av 12 dagar
Elina Augusta, född 1849 4/9 och död 1857 24/3, i en ålder av 7 år, 6 månader, 20 dagar
Charlotta Christina, född 1852 9/6
Samuel Théodor, född 1855 18/3 (se nedan)
Emil Albert, född 1857 25/11 (se nedan)

Hans Petter, född 1837 11/5
Sjöman och styrman på N–o 33 Höganäs, gifte sig 1865 29/12 med Anette Maria Bengtsson, jungfru på N–o 26 Höganäs, död 1867 17/11, far Jöns Magnus Bengtsson, Höganäs och mor Karna Nilsdotter.

Hans Petter dog 1895 17/12, och enligt hans dödsannons hade han ytterligare en son, Arvid, men honom har jag inte lyckats hitta i födelseböckerna, så jag vet inte i vilket gifte han föddes.

Hans Petters och Anette Marias barn:
Theresie Antoinette, död 1868 1/9 av feber, 2 månader, 26 dagar, vilket innebär att hon föddes beräknat 1867 14/10. Modern var redan död när dottern avled.

Hans Petter gifte om sig 1871 1/8 med den första hustruns syster, Helena Bengtsson, jungfru på N–o 26 Höganäs, död 1876 5/2 av kräfta i magen, 37 år, 2 månader, 25 dagar, vilket innebär att hon föddes beräknat 1838 9/11.

Hans Petters och Helenas barn:
Har inte hittat några barn till dem.

Efter Helenas död gifte Hans Petter om sig 1877 7/4 med Åbodottern Troen Andersson, född 1839.

Hans Petters och Troens barn:
Carl Ludvig, död 1893 15/6 av fölamning, 13 år, 1 månader, 25 dagar, vilket innebär att han föddes beräknat 1880 20/4.
Bror Axel, död 1883 11/8 av lunginflammation, 6 månader, 10 dagar, vilket innebär att han föddes beräknat 1880 20/4.

Ejlert Augustinus (August), född 1845 26/7
Repslagare på N–o 8 Höganäs, gifte sig 1873 20/11 med Beata Hammarlund, jungfru på N–o 1 Hultabo, född 1841. Bruden, sin egen giftoman

August dog 1919 14/10, och nekrologen löd som följer:
Under natten till i går afled i sitt hem i Höganäs repslagaren Aug. Herrmansson i en ålder af 74 år. Redan i unga år började han ägna sig åt repslagareyrket, som gått i arf från farfars tid. Den nuvarande repslagarebanan sträckte sig från Sundstorget till bangården, men Herrmanssons far och farfar hade haft sin banan ofvanför Sjölängorna från kanalen till ”Lerhuset”. Ända in i sista dagarna har Herrmansson varit sysselsatt på sin bana, oafsedt han varit hårdt ansatt af astma den senare tiden, och antagligen var det denna åkomma som närmast förorsakade hans dödsfall. På sin tid var Aug. Herrmansson ledamot i municipalnämnden och hälsovårdsnämnden i Höganäs och till endast för ett par år sedan har han under lång tid varit ordförande i Höganäs bärgarelag. Han var begåfvad med ett godt minne och hade det gamla Höganäs på sina fem fingrar. Gärna kastade han sig i dispyt om dagens händelser, men då ordbytet var slut, var allt godt igen. Närmast sörjes han af tre barn.

Samuel Théodor, född 1855 18/3
Sjöman på N–o 8 Höganäs, gifte sig 1881 18/4 med Johanna Maria Jönsson, jungfru på N–o 10 Lerberget, född 1853 30/10. ”Contrahenterna ej i slägt med hvarandra; bruden sin egen giftoman; borgen för Herrmanssons hinderslöshet utfärdad af d. 1/4 81, vederbörligen i ordning. Brudens samtycke skriftligt.”

Samuel drunknade 1906 4/6, och så här beskrevs dödsfallet i en tidningsartikel:
Olycksfall.
Sjökapten Samuel Theodor Hermansson från Höganäs drunknade i onsdags e. m. strax före kl. 3. H. var anställd å galeas ”Fex”, som var på väg från Mönsterås till Aalborg och komna till Lässö i Kattegat vid det s. k. Lysegrundet skedde den sorgliga händelsen.
Hermansson var i sysselsättning att hjälpa kocken bära frukost upp på däck, och gående akter ut träffades han af ett slag af mesanbommen och föll däraf öfver bord. Han ropade på hjälp, och kocken, som hörde detta skyndade till kajutan, men vid återupprepandet af hjälprop, märkte han att dessa kommo akter ifrån. Han fann då Hermansson ha fallit öfver bord. H. hade i fallet fått tag i ena roderänden. Kocken kastade till honom den ena änden af båttalgen, hvari H. äfven grep fast. Styrmannen kom till hjälp. H. ropade till dem att äfven gifva honom den andra ändan af båttalgen, men försöket misslyckades. De ordnade då att ena öglan af trossen kom under H:s rygg, men H. gled undan och sjönk till botten under ropet: ”Aj, aj, nu orkar jag inte mer, nu går jag!”
Räddningsförsöken varade endast några minuter, hvarför man ej kan tro att H. blifvit öfveransträngd att hålla sig uppe, utan har han antagligast träffats af kramp.
Man satte ut båt, för att söka H:s lik, men blef detta fruktlöst. Efter tre timmars uppehåll å olycksplatsen fortsattes sjöresan, och i går morse inkom galeas ”Fex” i Höganäs hamn, meddelande den sorgliga underrättelsen.
Hermansson var 54 år gammal och gift. Hans hustru lefver och är bosatt å Höganäs nedre. De hade tillsammans två söner och en dotter. Den äldste af sönerna läser till kaptensexamen.
Hermansson var hvarken lifförsäkrad eller olycksfallsförsäkrad, men befinner familjen sig i goda ekonomiska omständigheter.

Samuels och Johanna Marias barn:
Charles Albin, död 1885 14/5 av mässling, 1 år, 9 månader, 27 dagar, vilket innebär att han föddes beräknat 1883 18/7
Carles som jag inte hittat i födelseböckerna, men enligt Samuels dödsannons hade han och Johanna en son som hette Carles. De två nedanstående barnen föddes som N–o 3 respektive 4, så det är troligt att Carles föddes som barn N–o 2.
Ovar Ingjald Sigurd, född 1888 16/9
Jenny Theodora Eleonora, född 1891 28/9

Emil Albert, född 1857 25/11
Sjöman på N–o 8 Höganäs, gifte sig 1887 14/12 med Annette Svensson, piga på N–o 8 Höganäs, född 1860 1/4. ”Borgen aflemnad för fästemannens fullkomliga hinderslöshet.”

Emil Alberts och Annettes barn:
Thora Emmy, född 1888 12/9, död 1976 20/10 i Höganäs, gift 1912 21/7 med Karl Johan Georg Persson, född i Malmö Caroli 1889 23/4, död i Höganäs 1973 7/4.
Betty, född 1890 15/9, död 1971 21/11 i Västervik, gift 1911 25/11 med Anders Vilhelm Löfstedt, född i Väsby 1886 20/1, död i Vimmerby 1977 31/8.
Emma, född 1893 7/5

Tillbaka