Brev nummer 2 från kyrkoherde Pehr Olin

Per Adam Emanuel Olin var kyrkoherde i Väsby (prost från 1826). Han dog den 2 jan. 1828.


Aflidna Pionnier Corporalen Johannes Winkler, befodtrad hit till församlingen ifrån Malmö 1809, war ungefähr 40 år gammal, ägde någonlunda ………. blef ………………. delaktig af den ……………… d. 11te December sistledit år, och ……… lefnad, hos mig intet ………… warit anmält; ………… på ämbetes wägnar …………. intygas.
Wäsby d. 17 April 1815.
Pehr Olin.
P: L:

Brev från kyrkoherde Pehr Olin

Kan du tyda luckorna, eller om du hittar några felaktigheter i ovanstående text så maila till mig.


Källa:
Luggude häradsrätt Dombok 1815 V.T.
AIa:109a


Tillbaka