Rapport från läkaren Johan Göthar Kinberg

Bil:

Efter gifven Rapport att Pionier Corporalen Johannes Winkler den 5te dennes, klockan strax efter 4 om morgonen, undfallit uti Schacktet No 17 af några tjugo famnars djüp, och där blifvit funnen död med ………. ………. sedan hans döda kropp blifvit till Rÿet …förd af mig. ………. förslagits ………. befants på Joh. Winklers döda kropp att longitudinelt af att döma i längden, och till hufvudskålen djupt ………. på bakdelen af ………. ganska ………. ………. ………., ………. ………. ………. ………. ………. ………., än genom fallet uti Schacktet åkommen, ………. warvid ………. ………. ………. början av ………., likaså den wänstra lårpipan, samt bägge de wänstra benpiporna befündena ………. complicerat benbrott ………. skador ………. på dess yttre kroppsdelar inga ………. ………. ………. ………. Winkler ………. gav ………. ………. sjuk af förkylning ………. ingen anledning i afseende på hans ………. ………. ……….-………. ………. ………. att hans af ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. sig uti Schacktet för att af………. sig lifvet, ………. ………. ………. ………. ………. öppna ………. på Grufområdet och likaså på ………. ………. utan att någon blod kunde uptäckas ………. på den döda kroppen, eller på de kläder som ………. ………. ………. ………. ………. föremål ………. som den öfvre kroppsdelen ………. wara ………. och kläderna där omkring ……….; då i anledning ………. ………. äfven ut ………. att Winkler war redan död innan han nedkommit i Schacktet, och således icke själf afhändat sig lifvet, utan blifvit mördad, och

Rapport från läkaren Johan Göthar Kinberg, sida 1

………. den döda kroppen uti omförmälta Schackt nedkastat ………. ………. till ………. lämnat och på Embets ………. ………. då ………. mig ………. ………. till lif och själ.
Kohlgrufvan den 7
de Martii 1815
Johan Göthar Kinberg
Läkman och Chirurg wid
……….stenkohlswärket

Rapport från läkaren Johan Göthar Kinberg, sida 2

Kan du tyda luckorna, eller om du hittar några felaktigheter i ovanstående text så maila till mig.


Källa:
Luggude häradsrätt Dombok 1815 V.T.
AIa:109a


Tillbaka